»»
روز دانشجو روز همبست:   مبارزات و نقش دانشجویان و جنبش دانشجو
اعلامیه حزب حکمتیست : در روز ۱۴ آذر، قریب هزار نفر از معلمان
شانزدهم آذر: پتانسی:   شانزدهم آذر، روز دانشجو، مناسبتی شناخ
شانزدهم آذر: پتانسی:   شانزدهم آذر، روز دانشجو، مناسبتی شناخ
بورژوازی و کاسترو :   درگذشت فیدل کاسترو گوئی بار دیگر کل ل
بازی کثیف سرمایه ،ر:   بسیاری از كارشناسان و سازمان های جهان
فساد و ارتشا در جمهو:   يكى از مشخصه هاى بارز جامعه ايران و د
تقدیر از رفیق کایا ه:   برای تقدیر از زندگی ٧٠ سالە رفیق کایا
اعلاميه كميته كردستا: اعتراض به بى عدالتى هاى اجتماعى ، حق ب
نشریه کمونیست هفتگی :  کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست
نشست دفتر سیاسی حزب : روزهای شنبه ۳۰ آبان و یکشنبه اول آذر  
هیئت حاکمه آمریکا و :   انتخاب ترامپ با عکس العمل گسترده در س
ترکیە: لایحه تجاوز :   روز سە شنبە هفتە جاری دوم آذر برابر ب
مصادره مبارزه كارگرا:   اتفاقی كه در ٢٥ آبان امسال افتاد، نقط
گزارش برگزاری کنفران:   کنفرانس هفتم تشکیلات خارج کشور حزب حک
اسلام و دمکراسی؛ بان:   با نگاهی جامع اندیشانه به مقوله دموكر

گزارش

گزارش برگزاری کنفرانس هفتم تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست

  کنفرانس هفتم تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست، روز شنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶ در شهر استکهلم...

نشریات

نشریه کمونیست هفتگی شماره 364 منتشر شد

 کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست است  سردبیر این دوره نشریه کمونیست...