»»
اخباروگزارشات کارگری:  - اعتصاب وتجمع کارگران محور گستر جهاد ن
اخبار و گزارشات کارگ:  - ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کیان ک
آلترناتیو کارگری و س: مصاحبه اکتبر با فاتح شیخ درباره اعتراضات
پیام قاطع خیزش اجتما:  خیزش توده ای اخیر در واقع اعتراض اجتماع
حمله تجاوزکارانه دول: جذب حمایت افکارمردم آزادیخواه و مترقی جه
گزارش تصویری تظاهرات: گزارش تصویری تظاهرات علیه حمایت بی بی سی
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب متحدانه کارگران کاغذ پارس - از
جنبش توده اى براى سر:  مصاحبه با راديو انترناسيونال درباره ١٨
تهدیدات نظامی و لشکر:  دولت فاشیت ترکیه از شب پنجشنبه ۱۸ ژانوی
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
بیانیه احزاب و سازما:  خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهید
اخبار و گزارشات کارگ:  زنده باد یاد کارگران وآتش نان جان باخته
اهمیت اعتصابات کارگر:  چندین رویداد جنبش کارگری ایران طی ماهها
رضا رخشان و سقوط تا :  اعتراضات اخیر چند هفته گذشته جامعه ایرا
اصلاحات، رفراندوم، س:  جنبش اعتراضی مردم در سه هفته اخیر خواست
دیماە ٩٦، دە روزی کە:  جامعە ایران ٣٩ سالە تشنە آزادی، برابری

روز حکمت را گرامی بداریم انسانیت به کمونیسم حکمت نیازمند است رحمان حسین زاده

 

وارونگی دنیای امروز زبانزد خاص و عام است. روزمره و مستمر زشتی ها و تباهی های نظم حاکم در ابعاد فاجعه باری انسانیت را زیر ضرب گرفته است. ایدئولوگها و مفسرین و حکومت گران نظم بورژوایی وعده میدادند، که با گسترش سرمایه و جهانی شدن آن، تامین زندگی و امنیت و آرامش و رفاه جوامع بشری تضمین خواهد شد. اما فجایع تکان دهنده نظم سرمایه در چهارگوشه جهان و در همه قاره ها افشاگر ادعاهای آنها و نظم جهنی سرمایه است. پدیده های سبعانه و تحمیل شده چون ریاضت کشی اقتصادی و تعرض معیشتی کمرشکن در سراسر جهان و در خود غرب و اروپای صنعتی علیه طبقه کارگر و مردم، عروج ناسیونالیسم و فاشیسم و راسیسم و مذهب و خرافه های انسان ستیز، جنگ و زورآزمایی نظامی قدرتهای بزرگ جهانی و قدرتها و دولتهای منطقه ای و محلی به قیمت تباهی زندگی میلیونها انسان، عروج شاخه های مختلف تروریسم جهانی اعم از تروریسم دولتی و اسلامی و قومی، سربرآوردن القاعده و طالبان و داعش و بوکوحرام و دستجات گوناگون "گرگهای" قومی در جای جای جهان معاصر و معماری سناریوهای سیاه همگی طبق منفعت سرمایه و ریشه در نظم گندیده سرمایه داری "مدرن" در آغاز قرن بیست و یکم دارد.

در مقابل این زشتی ها و تباهی ها و در تناسب قوای به شدت نامساعد اما جدال طبقاتی بیوقفه در جامعه در جریان است. جدالی مستمر، گاه نهان و گاه آشکار به وسعت دنیای وارونه امروز. جدالی که بر خلاف تصور محدودنگرانه و مصلحت گرایانه، منحصر به صحنه های بروز آشکار در اعتصابات، تظاهراتها، آکسیونها، صف بندیهای رودررو، انتخاباتها، دباتها، صحن کارخانه، جنگ و گریز خیابانی، جنگ ها و نبردهای نظامی و ... نیست. هریک از این صحنه ها زیر هر نام و پرچمی تنها گوشه هایی از واقعیت بنیادی تر جدال طبقاتی جاری است، که مهر خود را هر لحظه و روزمره بر کل تحرک جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بر کل فعل و انفعال انسان جامعه معاصر کوبیده و به قول مارکس "موتور محرکه تاریخ است". در دو سوی این جدال، طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار با منافع آنی و آتی، با منافع اقتصادی و سیاسی و با افق و سیاست متقابل ایستاده اند. افق و سیاست کمونیستی و کمونیسم کارگری پرچم طبقه کارگر در این جدال است. کمونیسم کارگری از دوره مارکس تا حکمت با مانیفست کمونیست و دنیای بهتر، از سر این نیاز جدال طبقاتی و اجتماعی به عنوان پلاتفرم طبقه کارگر آگاه ضرورت پیدا کرده است. به میان کارگران و جامعه تشنه آزادی راه باز کرده و از همین سر هم مداوما و بیش از پیش باید قابل دسترس و به میان کارگران و جامعه برده شود.

روز چهاردهم خرداد هر سال روز تولد منصور حکمت، روز گرامیداشت رهبر جنبش کمونیسم کارگری، فقط یک فرصت مشخص و معین در راستای قابل دسترس کردن و معرفی ابعاد همه جانبه کمونیسم کارگری حکمت و مانیفست "دنیای بهتر" مورد نیاز جدال طبقاتی و انبوه سیاستهای کمونیستی این مارکسیست برجسته در پیچ و خم مبارزه همه جانبه طبقه کا رگر در این دوران است. 

گرامیداشت حکمت و معرفی کمونیسم کارگری حکمت
روز گرامیداشت حکمت آکسیون حزبی و یا غیر حزبی نیست، مراسم تعلق خاطر شخصی به منصور حکمت هم نیست. هدف معرفی کمونیسم کارگری حکمت است. مضافا گرامیداشت حکمت مختص فعالین حزب حکمتیست و یا بهتر بگویم محدود به فعالین حزب نیست. این هفته به همه دوستداران حکمت و به صفوف گسترده جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی متعلق است. فعالین حزب هم به عنوان بخشی از دوستداران حکمت لازمست مبتکر و پیشقدم اقدامات مربوط به گرامیداشت این روز باشند. گرامیداشت حکمت، به سهم خود میخواهد منصور حکمت این رهبر تاریخ معاصر آزادیخواهی و برابری طلبی و کمونیسمش را به جامعه بشناساند. افکار، سیاست، انسانگرایی عمیق و تصمیمات سرنوشت ساز او را به جامعه معرفی کند. طبقه کارگر و جامعه تشنه آزادی، به فکر و سیاست و آلترناتیوهای حکمت نیازمند است. انسان خواستار رهایی، کارگر ضد استثمار، زن خواستار برابری، جوان خواهان سعادت و شادی و آینده بهتر، جنبش حقوق کودک و در یک کلام جامعه عاری از هر نوع ستم و تبعیض، به سیاست و پراتیک درخشان منصور حکمت نیازمند است. حاصل ۲۵ سال زندگی سیاسی حکمت را باید قابل دسترس کرد. روز تولد و مناسبت گرامیداشت حکمت فرصتی است که هر دوستدارمنصور حکمت به سهم خود حکمت را به میان کارگر و مردم ببرد. هر کس به سهم خود میتواند کاری بکند. در داخل کشور محدودیتهای تحمیلی جمهوری اسلامی دامنه عمل اقدامات مورد نظرمان را محدود میکند، اما با وجود آن بسیاری کارها شدنی است. کافیست جمع دوستداران حکمت آشنا و مورد اعتماد هم دور هم جمع شوند، آنوقت مبتکرانه میتوانند مجموعه ای از اقدامات، از مطالعه و بازخوانی آثار او، از پخش و تکثیر و توزیع آثار کتبی و صوتی و تصویری او، از جلب و جذب فعالین کارگری و چپ و آزادیخواه حول کمونیسم حکمت و از توزیع وسیع تراکت و پوستر و ... در معرفی منصور حکمت را در دستور بگذارند.

در خارج کشور با برگزاری میزگردها، سمینارها، ترتیب سخنرانیها و جلسات توضیحی و ترویجی در مورد آثار شاخص حکمت، برپایی میزکتاب آثار حکمت، پخش سی دی سخنرانیها میتوان سهم خوبی را در معرفی کمونیسم حکمت برعهده گرفت. نه تنها رسانه های حزبی ما، بلکه جا دارد، رسانه های کمونیستی، نشریات و رادیو و تلویزیون چپ و آزادیخواه سهمی در گرامیداشت و معرفی عمیق تر و وسیع تر منصور حکمت به عهده بگیرند.

به علاوه شخصیتها و فعالین کمونیستی که شانس کار مشترک و نزدیک با این انسان بزرگ را پیدا کرده اند، ضروری است، درسهای با ارزش و نوشته نشده ای از روش و سبک کار و مناسبات کمونیستی حکمت، از تواضع و فروتنی و صراحت و انسانیت و از ابتکارات و خلاقیتها و استعدادهای فراوان این سمبل کمونیسم معاصر را برای نسل کمونیست حاضر بگویند و بنویسند. بدون اینکار شناخت از حکمت و کمونیسم وی ناقص خواهد ماند.

بیایید کاری کنیم که در پایان روز تولد حکمت و مناسبت گرامیداشت او تعداد زیادی با حکمت و کمونیسم و انسانیتش آشنا شوند. حول سیاستها و اهداف رهبر برجسته کمونیسم معاصر متحد شوند. افق و سیاست و تحزب کمونیستی کارگری را آنطور که منصور حکمت مبتکرش بود به عنوان ابزار برنده پبشبرد جدال طبقاتی گسترده و سرنوشت ساز در جهان معاصر و در این دوران به دست بگیرند. دوستداران حکمت و صفوف جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی و فعالین آن را به چنین اقدامات و بسیاری ابتکارات دیگر در خارج و داخل کشور فرامیخوانیم.

خرداد ۱۳۹۶ - مه  ۲۰۱۷

حضور میلیتانت واحدهای تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست علیه مضحکه انتخابات رژیم اسلامی

 

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست، در افشای مضحکه انتخابات رژیم اسلامی و در تقابل با فراخوان جناحهای جمهوری اسلامی و مجیزگویان آنها در خارج از کشور، روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ با برپا کردن تجمع اعتراضی و تظاهرات و با حضور میلیتانت در مقابل سفارتخانه های رژیم و اماکنی که برای صندوق رای در کشورهای اروپایی در نظر گرفته بودند، همراه با کمونیستها و آزادیخواهان خارج کشور، با سخنرانی رهبران و کادرهای حزب در این تجمعات به افشای جنایات و سرکوبگری و زندان و شکنجه و اعدام از طرف این رژیم پرداختند و شیادان مجیزگوی "اپوزیسیون" هوادار رژیم را رسوا کردند و این روز را به روز اعتراض به مضحکه انتخاباتی و افشای ۴ دهه عملکرد مملو از جنایات و توحش جمهوری اسلامی و کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل کردند.

واحدهای تشکیلات خارج حزب در شهرهای لندن، استکهلم، گوتنبرگ، برلین، فرانکفورت، هامبورگ و هلسینکی با برگزاری آکسیونهای مختلفی در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی و دیگر اماکن برگزاری صندوق رأی که توسط ایادی رژیم تدارک دیده شده بود، صدای اعتراض میلیونها کارگر و مردم محروم از رفاه و آسایش و آزادی شدند که در ایران با گلوله و زندان جواب می گیرند، با شعار انتخاب واقعی مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است، مرگ بر جمهوری اسلامی، محل اجرای نمایش انتخاباتشان را به محل تنفر از جمهوری اسلامی تبدیل کردند. گزارش مختصری از این فعالیتها به شرح زیر است:

لندن:
روز جمعە ١٩ مە ٢٠١٧ جمع وسیعی از فعالین سیاسی چپ و آزادیخواە در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن علیە مضحکە انتخاباتی دست بە اعتراض زدند. در همان ساعات اولیە تجمع اعتراضی یکی از اعضای حزب حکمتیست با پاشیدن رنگ بە کنسولگری جمهوری اسلامی تلاش کردند مضحکە انتخاباتی را مختل نمایند. آکسیون علیه اجرای مضحکه انتخابات با سردادن شعارهایی علیە جنایتکاران و اوباشان حاکم بر ایران از ساعت ٩ صبح با سخنرانی سعید آرمان عضو رهبری حزب حکمتیست شروع شد. سعید آرمان بە طور موجز به ماهیت این مضحکە و رقابتهای آن و اهمیت عدم همراهی با این پروژە رژیم اسلامی، به افشاگری بین کشمکش دو کاندیدای اصلی این رقابت و جنایتکار بودن هر دوی این عالیجنابان، برای حاضرین سخنرانی کرد. سپس جمال کمانگر از اعضای رهبری حزب خطاب به عوامفریبان و مزدورانی همچون فرخ نگهدار، مسعود بهنود و مهاجرانی که در صف مقدم رای دهندگان جلو سفارت رژیم قرارگرفته بودند به افشای تاریخ پر از سرکوب و استبداد و استثمار جمهوری اسلامی و همراهی این مزدوران با این جنایتکاران پرداخت. این دو رفیق همراه با دیگر کمونیستها و آزادیخواهان معترض به این مضحکه ساعتها به سخنرانی و سردادن شعار علیه نظام اسلامی ایران افشاگری کردند. رسانەهای مختلفی از جمله بی بی سی و تلویزیون روداو با مصاحبە و تهیە گزارش از این تظاهرات مقابل کنسولگری رژیم اسلامی پرداختند. گزارش ویدیوی این اعتراضات همزمان در شبکه های اجتماعی پخش می شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفته است.

استکهلم:
روز ۲۹ اردیبهشت تشکیلات استکهلم حزب حکمتیست با فراخوان قبلی همراه با فعالین تشکیلات حزب کمونیست کارگری و تعداد زیادی از کمونیستها و آزادیخواهان این شهر با حضور گسترده و پرشور در مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی آکسیون اعتراضی علیه نمایش انتخابات برگزار کردند. تعدادی از فعالین تشکیلات خارج از جمله کادرهای حزب هیرش مجیدنیا و پردل زارع از مسافتی دور از شهر (بودن) برای شرکت در این آکسیون راهی شهر استکهلم شده و به تظاهرکنندگان پیوستند. همچنین از طرف حزب حکمتیست هیرش مجیدنیا یکی از مجریان این تجمع اعتراضی بود. در این مراسم رفیق سیاوش دانشور در دو نوبت سخنرانی با بیانی قاطع و کمونیستی مواضع حزب نسبت به ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی و جدالهای واقعی سیاسی در ایران را به سمع حاضرین رساند.

گوتنبرگ:
تشکیلات حزب حکمتیست در گوتنبرگ از چندین هفته قبل از انتخابات از طریق فراخوان عمومی و رادیوی یک دنیای بهتر به سازماندهی در مقابل محل رای گیری معرکه انتخابی جمهوری اسلامی رفت. رادیو یک دنیای بهتر در هفته های قبل از "انتخابات" بخش زیادی از برنامه های خود را به بحث و گفتگوی مستقیم با مردم در رابطه با شرکت نکردن در مضحکه انتخابات اختصاص داد. در همین رابطه تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست همراه با احزاب و سازمانها و شخصیتهای سیاسی فعال شهر با تشکیل "ستاد هماهنگی علیه حضور جمهوری اسلامی در گوتنبرگ" فعالانه دست بکار شد. این ستاد توانست احزاب چپ و مردم آزادیخواه را برای سازماندهی و تظاهرات روز ۲۹ اردیبهشت بسیج و سازماندهی کند. در اینروز اعضا و کادرهای حزب حکمتیست از ساعت ۱۵ در مقابل محل رای گیری انتخابات همراه احزاب و سازمانها و مردم آزادیخواه جمع شدند. دهها پلیس و چندین ماشین ضد شورش محل رای گیری را محاصره کرده بودند. طنین صدای تظاهرات کنندگان با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر این حکومت ضد زن، زنده باد آزادی و برابری، زنده باد سوسیالیسم، کارگر زندانی آزاد باید گردد، محل صندوق رای را پر کرده بود.
 
کریم نوری، ابو شریفزاده و شهلا نوری اعضای کمیته مرکزی حزب حکمتیست و از فعالان ستاد هماهنگی و پروین کابلی و عبداله دارابی اعضای دفتر سیاسی حزب در این تظاهرات و اعتراضات بطور ممتتد سخنرانی کردند و شعار دادند. کادرهای حزب در سخنان خود به این نکته تاکید نمودند که این انتخابات مثل قبل هیچ تغییراتی در زندگی مردم بوجود نخواهد آورد و تنها مشروعیتی فرمال برای عده ای دزد و قاتل و سرمایه دار بوجود میاورد و کلیت رژیم و بقای آنرا تضمین میکند. این تظاهرات مورد پشتیبانی وسیع مردمی که از محل تظاهرات عبور میکردند قرار گرفت. این گردهمایی تا ساعت ۲۰ عصر یعنی ساعت بستن صندوق رای گیری ادامه داشت. باید در اینجا یاد آوری کرد که از ۲۰۰۰۰ ایرانی ساکن گوتنبرگ کمتر از ۵۰۰ نفر در این رای گیری شرکت کردند.

برلین:
روز جمعه ۲۹ اردیبهشت مصادف با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به فراخوان مخالفین و آزادیخواهان و سرنگونی طلبان شهر برلین تجمع اعتراضی بزرگی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به نمایش انتخاباتی و افشای این مضحکه برگزار شد. واحد تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری حکمتیست یکی از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی بود. کادرهای حزب حکمتیست در این تجمع اعتراضی با پرچم و پلاکاردهایی که روی آنها شعارهایی علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی و علیه بیحقوقی کارگران، علیه آپارتاید جنسی در ایران، زنده باد سوسیالیسم و زنده باد آزادی و برابری نوشته شده بود، تا پایان این تجمع اعتراضی که دو ساعت به طول انجامید معترضین به جمهوری اسلامی را همراهی کردند.

کلن، هامبورگ:
واحد تشکیلات خارج کشورحزب حکمتیست در کلن آلمان همراه حزب کمونیست کارگری ایران طی فراخوانی مشترک شرکت برای تظاهرات علیه مضحکه انتخابات مقابل سفارتخانه رژیم اسلامی ایران در فرانکفورت را صادر کرده و به همراه چند حزب و جریانات کمونیستی جلوی سفارت ایران اعتراض خود را نشان دادند و به مضحکه انتخابات و رژیم اسلامی ایران نه گفتند. فعالین و سازماندهندگان این تظاهرات و تجمع اعتراضی با سردادن شعار و سخنرانی به افشای ماهیت جمهوری اسلامی و تاریخ قتل و جنایت و سرکوب آزادیها و عدم مشروعیت انتخاباتشان پرداختند. همزمان واحد هامبورگ تشکیلات خارج حزب هم نیز جلوی سفارت ایران در این شهرها تظاهرات و اعتراض خود را به این بساط و مضحکه انتخاباتی رژیم نشان دادند.

هلسینکی:
بنا به فراخوان جمعی از آزادیخواهان و برابری طلبان، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت سه بعدازظهر، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی، تجمع اعتراضی عليه مضحكه "انتخابات" و در مخالفت به کل موجودیت رژیم اسلامی در ایران و پافشاری بر اینکه - انتخاب واقعی ما، سرنگونی رژیم اسلامی است! آکسیون اعتراضی برگزار گردید. تشکیلات فنلاند حزب حکمتیست، در جهت سیاست و فراخوان سراسری تشکیلات خارج کشور حزب، در این تجمع اعتراضی با پوستر و شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی، شرکت در این نمایش، رای دادن به تداوم فقر، فلاکت، گرسنگی و جنایت است، مردم در این نمایش شرکت نکنید، در این تجمع اعتراضی شرکت کرد. در طول آکسیون، شرکت کنندگان شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر هر دو جناح حکومتی، زنده باد آزادی برابری، مرگ بر رژیم اسلامی، مرگ بر این حکومت ضد زن، سر داده و از کسانی که راهی محل رای گیری بودند با افشگری از جنایت رژیم اسلامی درخواست می کردند در این رای گیری شرکت نکنند و با این عمل خود را، در تداوم حفظ و بقاء این رژیم جنایتکار، شریک نکنند!

کمیته تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری - حکمتیست به تمام رفقای حزب، به کلیه فعالین و سازماندهنگان این اعتراضات و تظاهرات ها درود می فرستد. همزمان به همه انسانهایی که در این نمایش مُضحک شرکت نکردند درود میفرستد.

درست بعد از اجرای نمایش مضحک انتخابات بحران و تقابل جناحهای رژیم اینبار به مراتب شدیدتر و حادتر سرباز میکند و راه حلهای بورژوائی و کارگری و کشمکش و رویاروئی گسترده طبقه کارگر و مردم محروم از آزادی و رفاه و آسایش با حاکمیت گله آخوند قاتل و عوامفریب و مشتی سرمایه دار کثیف به صدر رویارویی و مبارزه رانده میشود. صورت مسئله اساسی اردوی کار و کارگر، اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی ایران، سرنگونی حکومت اسلامی و استقرار یک جامعه آزاد و برابر و خوشبخت است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

کمیته تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۲۰  مه ۲۰۱۷

علیه ناامنی محیط کار ضرورت یک پلاتفرم کارگری - سیاوش دانشور

 

صبح روز دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۶، در اثر انفجاری در کارخانه فولاد بویراحمد، ۹ کارگر در آتش سوختند. گزارشات از سوختگی شدید ۶ نفر از کارگران و وخامت حال ۳ نفر دیگر سخن میگویند. حدود سه هفته قبل، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، بر اثر نشت گاز در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر گلستان، انفجار بزرگی رخ داد که در اثر آن ۴۴ کارگر جان باختند و حدود ۷۰ نفر مصدوم شدند. علیرغم اینکه این معدن فاقد خروجی اضطراری و وسایل ایمنی ضروری و اولیه بود و علیرغم هشدارهای کارگران در روزهای قبل از انفجار مبنی بر بوی تند گاز، کارفرما کارگران را به قعر معدن و به کام مرگ فرستاد و بعد از وقوع فاجعه، وقیحانه "اشتباه کارگران" در وصل باتری را مُسبب این انفجار نامید. در صنعت فولاد بویر احمد نیز "نماینده" مجلس در این شهر، انفجار و آتش سوزی را ناشی از "خستگی و یا اشتباه سهوی" کارگران اعلام کرد. و این اولین بار نیست که کارگران با این ادعاهای پوچ کارفرمایان روبرو میشوند و آخرین بار نخواهد بود که کارگران و بازماندگان قربانیان محیط ناامن کار، این توجیهات را از حکومت اسلامی خواهند شنید. در قاموس کارفرمایان و سرمایه داران در بحث "سوانح کار" همواره این کارگران هستند که "مجرم" قلمداد میشوند، کارگرانی که با "سهو" و "اشتباه" و "بی دقتی" موجب خسارت به خود و کارفرما شده اند!

محیطهای ناامن کار قتلگاه کارگران اند
آمار دقیق و منصفانه ای از میزان قربانیان ناامنی محیط کار وجود ندارد. آی ال او سازمان جهانی کار از وقوع سالیانه ۲۵۰ میلیون حادثه در محیطهای کار، کشته شدن دو میلیون و سیصد هزار کارگر و مصدوم شدن قریب ۱۲۸ میلیون کارگر سخن میگوید. واضح است که این آمار با فرض موقعیت بهتر جنبش کارگری در کشورهای پیشرفته برای تحمیل درجه ای از استانداردهای ایمنی محیط کار و آموزش های ضروری به کارگران و گزارشهای جنبش سندیکائی، همینطور آمار غیر دقیق و آگاهانه تعدیل یافته توسط دولتها و کارفرماها از میزان قربانیان محیط کار در کشورهائی تهیه شده که کارگران از بدیهی ترین حقوق کار محروم است. کارگر در کشورهائی مانند بنگلادش و ترکیه و ایران و هند و چین که باید ارزان کار کند و صدایش درنیاید و از حداقل ایمنی محیط کار برخوردار نیست، بسیار بیشتر قربانی محیط ناامن کار میشود. با اینحال و طبق همین آمارهای نادقیق و تحریف شده موجود، در حال حاضر "حوادث ناشى از کار" سومین عامل مرگ و میر در جهان و دومین عامل مرگ و میر در ایران است. جمهوری اسلامی در هر شاخصی ته لیست کشورهای جهان باشد، در اعدام و در قتل در محیط کار و در میزان شکاف طبقاتی رکورددار است!

عنوان " حوادث ناشى از کار" که لیستی از اتفاقات و "اشتباهات کارگر" و مسائل غیر مترقبه را در تعریف خود جای داده است، عنوان مناسبی برای قتل عام مستمر و روزمره ای که در جلوی چشم دنیا از کارگران صورت میگیرد، نیست. همین آمار و ارقام از وجود یک جنگ گرم و خونین و بیوقفه سرمایه داران و حکومتهایشان علیه کارگران سخن میگویند. در کدام جنگ و در کدام تروریسم کور سالیانه حداقل دو میلیون و چهارصد هزار نفر کشته میشوند؟ کارفرمایان و سرمایه دارانی که با انگیزه کسب سود بیشتر، هزینه های تولید از جمله دستمزد و بیمه و ایمنی محیط کار و آموزش و غیره را کاهش میدهند و با جان و زندگی کارگران بازی میکنند. به عبارت دیگر قاتلین کارگران که به دلیل عدم تامین امکانات ایمنی ضروری و لازم در محیط کار که حتی بصورت فرمال قانونا به آن متعهد شده اند، راست راست در جامعه راه میروند و مورد احترام و جزو "عالیجنابان" شمرده میشوند و کارگرانی که با مسئولیت اینان به قتل رسیده اند، "مقصر" قلمداد میشوند که با "بی دقتی" و "عجله" و "اشتباه" و غیره موجب "ضرر به تولید و توقف موقتی تولید و ایجاد هزینه های دیگر" شده اند!

آیا کارگران حین کار اشتباه نمی کنند؟ واقعیت اینست که هر کسی که دو روز مشغول کاری بوده باشد، میداند که اشتباه و بی دقتی در کار رُخ میدهد و حتی بطور آمپریک و ساده هم میتواند اشتباهات احتمالی را پیش بینی کند. ضریب فاکتور "اشتباه و سهو و بی دقتی" در کل پروسه کار و اتفاقات ناگواری که رُخ میدهند، بزور به چند درصد میرسد و تعیین کننده و توضیح دهنده میزان قربانیان دهشتناک محیط کار نیست. کارفرماها این فاکتور و ضریب خطای ناچیز کارگر در کل پروسه کار را برجسته میکنند تا شانه از زیر بار مسئولیت جنایتی که رسما و قانونا مرتکب میشوند خالی کنند. حتی اشتباه کارگر بخشا با تجهیزات ایمنی و آموزش قابل پیشگیری است. فشار کار و استرس از موارد دیگری هستند که توسط کارفرما به کارگر تحمیل میشود. این فشار به سهم خود امکان "اشتباه" کارگر را بالا میبرد و نمیتوان وقتی "حادثه" رخ داد کارگر را "مقصر" نامید!   

ضرورت یک پلاتفرم کارگری
مسئله ایمنی محیط کار یک از خواستهای قدیمی جنبش کارگری ایران است. با توجه به میزان گسترده قربانیان محیط کار در ایران بویژه در بخش ساخت و ساز پروژه های صنعتی و مسکن و ساختمان، همینطور بالا رفتن مرتب و سالیانه قربانیان محیطهای ناامن کار و چشم انداز بدتر شدن اوضاع، بیش از هر زمان ضروری است که خواست تامین ایمنی محیط کار در مرکز خواستهای مبارزاتی جنبش کارگری قرار گیرد. از نظر هر کارگر و انسان منصف، به محیطهای ناامن کار نمیتوان "محیط کار" اطلاق کرد. محیط ناامن کار قتلگاه کارگران است. انگیزه و نیروی محرکه جنایت کارفرما علیه کارگر سود است و بس. متقابلا تلاش کارگر برای برخورداری از محیط کار ایمن تقابل با جنایت و سودپرستی کارفرمایان و سرمایه داران و دفاع از موجودیت خویش است. کارگر تن و جانش را به سرمایه نفروخته است، کارگر نیروی کارش را در ازای دستمزد به سرمایه دار فروخته است و سرمایه دار حق ندارد و نمیتواند بخاطر هدف کسب سود بیشتر با جان و زندگی کارگر و خانواده کارگری بازی کند. جمهوری اسلامی در قانون کار و آئین نامه های بیمه و بهداشت محیط کار و تعریف "حادثه محیط کار" و مسئولیت آن، از جمله با بحث "بیمه و مسئولیت مدنی" و انواع شرکتهای بیمه و بسته های مختلف بیمه، که متناسب با منافع دولت بعنوان بزرگترین کارفرما و دیگر سرمایه داران است، عملا شرایطی فراهم کرده است که کارفرمایان را از تامین سر راست ایمنی محیط کار و تامین استانداردهای ویژه ایمنی هر مرکز تولیدی و محیط کار معین، معاف و یا راه فرار از قبول مسئولیت را برای آنها باز میگذارد. به اینها اگر خیل "کارشناسان" وزارت کار و تامین اجتماعی و غیره را که با رشوه کارفرما گزارش وارونه میدهند را اضافه کنید، دست آخر کارگر قربانی محیط ناامن کار بدهکار هم میشود!

پلاتفرم کارگری برای ایمنی محیط کار باید از جمله شامل چند محور شود  که باید از نظر فنی و عملی توسط کارگران در هر رشته و محیط کار معین بسط داده شود:

اول، برخورداری از یک محیط کار و زیست ایمن حق پایه ای شهروندان است و دولت و نظام موجود موظف به تامین آنست. هر پروژه صنعتی و غیر صنعتی که امنیت و سلامتی و بهداشت شهروندان را عموما و کارگران را در محیط کار به مخاطره می اندازد، باید متوقف شود. به طریق اولی، برخورداری از یک محیط ایمن کار و مجهز بودن محیطهای کار به استانداردهای ایمنی کار یک حق پایه ای کارگران و یک خواست قدیمی جنبش کارگری در ایران و جهان است.

دوم، کارفرمایان حق ندارند به هر دلیلی کارگران را وادار به کار کردن در محیط کار ناامن کنند. قربانی شدن کارگران در محیط کار غیر ایمن باید توسط کارگران تحت عنوان اقدام آگاهانه کارفرمایان به قتل عمد کارگر تلقی شود.

سوم، کارگران حق دارند از کار کردن در هر محیط کار ناامن، قاطعانه امتناع کنند و کارفرما نمیتواند تحت فشار و تهدید به اخراج و بهره برداری از صف عظیم بیکاران کارگر را وادار به تمکین در محیط کار غیر ایمن و خطرناک کند.

چهارم، تشخیص ایمنی محیط کار در صلاحیت نهادهای منتخب کارگران است. کارفرمایان صرفا موظف به تامین سیستم و استانداردهای ایمنی کار بعنوان جزئی از پروسه فنی کار و تولید هستند. تنها کمیته های ویژه ایمنی محیط کار و منتخب نهادهای مستقل کارگران، که آموزش کافی برای چک کردن ایمنی و تشخیص مخاطرات را دارند، صلاحیت بررسی و تائید ایمنی محیط کار را دارند.

پنجم، در فقدان تامین استانداردهای ایمنی محیط کار، مسئولیت کامل هر حادثه ناگواری برعهده کارفرماست و باید با محاکمه مُسببین بجرم قتل عمد پاسخ گیرد. خانواده های قربانیان باید از بیمه های کامل و معیشت برخوردار شوند، مصدومین باید بتوانند کار و زندگی شان را بعد از مصدومیت ادامه دهند، و کارفرما و دولت مستقیما در قبال هزاران کارگری که هر سال مصدوم و نقص عضو میشوند، مسئول اند.

بیش از هر زمان ضروری است که فعالین و رهبران جنبش کارگری برای تحقق خواست ایمنی محیط کار و مقابله با جنایت روزمره بورژوازی اسلامی دست بکار شوند و در قلمرو سراسری و رشته ای و حقوقی و مفاد قراردادهای کار از حقوق کارگران در حین کار دفاع کنند. ضروری است حول این مسئله اساسی و خواست دیرینه جنبش کارگری حرکتی در مراکز کار و تولید با شرکت توده کارگران آغاز شود. یک مکانیزم در دسترس اتکا کارگران هر مرکز صنعتی به مجامع عمومی و انتخاب کمیته های ایمنی محیط کار برای تقابل و کاهش تراژدیهائی است که تحت عنوان "سوانح محیط کار" خانواده های کارگری را نابود میکند.
۲۵ مه

نشریه اكتبر شماره ۲۱۷ منتشر شد

اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست است

سردبیر این دوره نشریه اکتبر ,سعید یگانه هستند

برای دریافت نشریه اکتبر شماره 216 بر روی کلمه دانلود در زیر این جمله کلیک کنید

Subscribe to this RSS feed