»»
اعتراض کارگران آذر آ: دیروز سه شنبه ۲۸ شهریور، بدنبال اعتراض و
هەڕەشە سەربازییەکان : لەگەڵ نزیکبونەوەی کاتی پرۆسەی بەڕێوەچونی
تهدیدات نظامی علیه ب: با نزدیک شدن موعد پروسه برگزاری رفراندوم
نشریه اکتبر شماره 22: اکتبر نشریه  کمیته کردستان حزب کمونیست ک
تقابل کمونیستها و جم: در هفته اخیر در تورنتوی کانادا، صحنه ای
اعتراضات کارگری در ف: قانون کار فرانسه یکی از پیشروترین قوانین
فرانسه بار ديگر خروش: روز سه شنبه ١٢ سپتامبر طبقه كارگر فرانسه
از بانە تا تهران، د: روز دوشنبە ١٣ شهریور دو کولبر بە اسامی ق
ما گفتیم: رای به رو: اکنون نه تنها برای صف رنگین کمانی مدافعا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
نشریه ویژه کنگره هشت: نشریه  ویژه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگر
ضرورت گسترش همبستگی : در هفته جاری اجتماعات متعددی در کشورهای
فضاى اعتراضی در شهره: اگر چه كشتن دو كولبر زحمتكش بدست نيروهاى
جدال آلترناتیوها، چپ: در بخش قبلی این یادداشتها این نکته تاکید
جرم "نژاد" نمى شناسد: جرائم اجتماعى از قبيل قتل، تجاوز، آزار ج
اعلاميه كميته كردستا:  روز گذشته پنجشنبه ١٦ شهريور تظاهرات از

ما گفتیم: رای به روحانی، رای به خامنه ای است! - رحمان حسین زاده

اکنون نه تنها برای صف رنگین کمانی مدافعان ترفند دروغین "انتخاب بین بد در مقابل بدتر" و مدافعان گوناگون رای "اعتراضی و رای سلبی" حتی برای نیروهای ملی اسلامی درون و بیرون رژیم امید بسته به اصلاح طلبان و اعتدالیون حکومتی هم تردیدی باقی نمانده، که رای به جناب روحانی، رای به خامنه ای بود. چیدمان کابینه و تایید خامنه ای بر تک تک وزیرانش این خیل متنوع صف حقه بازی و دروغ و ریاکاری و مردم فریب را فعلا به این نتیجه رسانده که تفاوتی بین کارکرد کنونی روحانی و خامنه ای نمانده است. در مقابل این لشکر مردم فریب و عوامفریب، ما با شفافیت گفتیم "هر رای به این یا آن باند اسلامی و سرمایه داران حکومتی" رای به نظام اسلامی و خامنه ای است". 

 

سیاست حزب حکمتیست در برخورد به مضحکه های انتخاباتی و مشخصا اعلامیه امسال ما در برخورد به بساط اخیر تعیین ریاست جمهوری سال ۹۶ همین را تاکید کرده است. ماحق داشتیم که در اعلامیه حزب نوشتیم، "انتخابات برای جمهوری اسلامی مجرایی برای کسب مشروعیت فرمال حقوقی است. هر رای به این یا آن باند اسلامی و سرمایه داران حکومتی، رای به نظام اسلامی و خامنه ای است. تشدید کشمکش جناح ها در مناسبت "انتخابات" صرفا برای گرم کردن تنور این مضحکه نیست، بلکه تداوم جدال ميان جناحهاى رژيم برسر حاکم کردن سياست و چهارچوبى براى حکومت اسلامى است که بزعم هريک ميتواند بساط استبداد و استثمار و دزدی و فسادشان را محفوظ بدارد. در این بساط نباید شرکت کرد. مردم ایران این حکومت را نمیخواهند و در هر فرصتی این نخواستن را اعلام میکنند. نرفتن پای صندوق رای و شرکت نکردن در این مضحکه یکی از راههای اعلام نخواستن جمهوری اسلامی است. شرکت در معرکه گیری انتخاباتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه توجیه بردار نیست. ملی اسلامیهای درون و بیرون حکومتی علیرغم غرولندهای محدود، به منظور بقای "نظامشان" از مردم میخواهند در این بساط ضد مردمی شرکت کنند. بخشهایی از اپوزیسیون راست و حتی چپ به بهانه فریبکارانه "انتخاب بین بد و بدتر" و یا "شرکت مردم نشانه رای سلبی" به نظام اسلامی است، شرکت مردم در این بساط را توجیه میکنند. به گواهی تجربه مستقیم خود مردم، در جمهوری اسلامی بد و بدتری در کار نیست، همه جناحها "بدترین و بدترین" هستند. در دوره های گذشته هم زیر فشار و یا با هر توجیهی آن بخش از مردم که در این بساط شرکت کردند، فقط به جانیان و سرکوبگران خود رای داده و اشتباه کرده اند. این بار هیچ بخشی از مردم نباید به سیاهی لشکر "مشروعیت خواهی فرمال" جمهوری اسلامی تبدیل شوند". (به نقل از اعلامیه حزب حکمتیست در مورد مضحکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶) 

 

یادآوری مجدد چند حکم روشن و شفاف همین یک پاراگراف از اعلامیه حزب ما حاوی درسهای مهمی برای جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی است. 

 

الف- اعلامیه ما اندک تفاوتهای میان جناحین جمهوری اسلامی را بر خلاف خیلی ها به عنوان گزینه ناچاری بین "بد و بدتر" به خورد مردم نداد و برعکس این آگاهی را به میان مردم برد، که هردو میخواهند "بساط استبداد و استثمار و دزدی و فسادشان را محفوظ بدارند و بقای نظامشان را تامین کنند". همانجا تاکید کره ایم، "در جمهوری اسلامی بد و بدتری در کار نیست، همه جناحها "بدترین و بدترین" هستند". بی آبروی و رسوایی ملی اسلامیهای ذینفع در حفظ نظام جمهوری اسلامی مدافع ترفند ارتجاعی انتخاب بد در مقابل بدتر امروز عیانتر است. اما علاوه بر آنها این رسوایی شامل حال تعداد قابل توجهی از احزاب و نیروها و شخصیتهایی است، که به نام اپوزیسیون با همین ترفند "بد و بدتر" آتش بیار معرکه به نفع جمهوری اسلامی شدند.

      

ب- چند ما قبل از بساط انتخابات اعلامیه ما تاکید کرده، "شرکت در معرکه گیری انتخاباتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه توجیه بردار نیست" و با حکم مصلحت گرایانه و سطحی "رای سلبی" نباید شرکت هیچ بخشی از مردم را توجیه کرد. بعضی از نیروهای چپ با علم کردن "رای سلبی و رای اعتراضی" همین کار را کردند. لیدر حزب کمونیست کارگری، حمید تقوایی بحث "رای سلبی" را دوباره به میان کشید و محمد رضا شالگونی از راه کارگر شرکت بخشهایی از مردم را "رای اعتراضی" نامید. صاحبان این احکام که عملا شرکت مردم در مضحکه های انتخاباتی جمهوری اسلامی را توجیه میکنند، اکنون بعید است بتوانند تنها دو دقیقه از سیاست اپورتونیستی خود دفاع کنند!

 

ج- ما اعلام کردیم، "به گواهی تجربه مستقیم خود مردم، در جمهوری اسلامی بد و بدتری در کار نیست، همه جناحها "بدترین و بدترین" هستند. در دوره های گذشته هم زیر فشار و یا با هر توجیهی آن بخش از مردم که در این بساط شرکت کردند، فقط به جانیان و سرکوبگران خود رای داده و اشتباه کرده اند. این بار هیچ بخشی از مردم نباید به سیاهی لشکر "مشروعیت خواهی فرمال" جمهوری اسلامی تبدیل شوند".

 

با اندک نگاهی به کارکرد همه جناحهای جمهوری اسلامی، با توجه به نقش عناصر جنایتکاری چون رفسنجانی و خاتمی و روحانی در راس اعتدالیون و اصلاح طلبان حکومتی در همراهی با خامنه ای و عمر خریدن برای جمهوری اسلامی به وضوح میتوان همدستی کل جناحها در سرپا نگه داشتن کل ماشین جنایت و سرکوب جمهوری اسلامی را در طول عمر آن دریافت. این بار هم نکته قابل درس گیری اینست، آن بخش از مردمی که از جمله با توجیه پوچ "بد و بدتر" در مضحکه انتخابات شرکت کردند، اشتباه کردند. آه و ناله حواریون روحانی از همگامی رئیس جمهور مورد انتخابشان با خامنه ای  و مباحث کنونی دوره پسا "انتخاباتی" تاکیدی بر این واقعیت است. 

 

به عنوان  سخن پایانی ما حق داشتیم اعلام کردیم: "در جمهوری اسلامی انتخاباتی در کار نیست، رای به روحانی، رای به خامنه ای است و در این بساط شرکت نکنید". این درس مهمی است که هر ناظر منصف امروز میتواند با قطعیت بیشتر صحت آن را تایید کند. 

 

***

 

نشریه کمونیست هفتگی شماره 405 منتشر شد

کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست است

سردبیر این دوره نشریه کمونیست  هفتگی سیاوش دانشور هستند 

برای دریافت این شماره نشریه می توانید بر روی کلمه دانلود در زیر این جمله کلیک کند

ضرورت گسترش همبستگی کارگری در داخل و خارج، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد! - سیاوش دانشور

در هفته جاری اجتماعات متعددی در کشورهای اروپا و آمریکا از جمله سوئد، دانمارک، آلمان، انگلیس، کانادا و ... در دفاع از زندانیان سیاسی و خواستهای آنان از جمله رضا شهابی برگزار شده است. در این اجتماعات که با همت و شرکت احزاب سیاسی چپ و کمونیست، نهادها و فعالین کارگری، آزادیخواهان و سوسیالیستها برگزار شد، همه یکصدا جمهوری اسلامی را محکوم و خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی، آزادی کارگران زندانی، رفع تعقیب قضائی و خاتمه دادن به گرو کشی و پرونده سازی امنیتی برای آنان بوده اند. در بیشتر این اجتماعات و سازماندهی آن فعالین و کادرهای حزب کمونیست کارگری -حکمتیست شرکت داشتند. 

 

همینطور تلاشی متمرکز توسط نهادهای مختلف و فعالین کارگری برای جلب حمایت سازمانهای کارگری در جریان است و تاکنون چندین اتحادیه و سازمان کارگری در کانادا، آلمان، ایتالیا، فرانسه و سوئد از کارگران ایران حمایت کردند و علیه جمهوری اسلامی اعتراض کرده اند.

 

در داخل کشور نیز فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، خانواده های زندانیان سیاسی و مردم آزادیخواه اقدامات مشابهی را پیش میبرند. گسترش این اقدامات و تحکیم همبستگی کارگری در داخل و خارج کشور و تشدید اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی یک تلاش ضروری و مبرم و وظیفه هر جریان و نهاد و فرد آزادیخواه است. 

 

سردبیر.  

 

Subscribe to this RSS feed