»»
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک
پیام کنگره هشتم حزب :  امروز در آستانه هفتم نوامبر، سالروز پیر
بیانیه کنگره ٨ حزب ح:  روز پس از روز، درصد کوچکتری از غولهای س
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
علیه موج جدید سرکوب : همه شواهد نشان میدهد، هیئت حاکمه جمهوری
محمود صالحی فوری و ب: روز شنبه ششم آبانماه 1396 محمود صالحی از
نشریه کنگره شماره 4 : نشریه ویژه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری
ناسیونالیسم، کمونیسم: مسال ملی و استقلالمساله استقلال ماهیتا ی
مشكل شوراى شهر يزد ":  در چند ماه اخير و پس از انتخاب سپنتا ني
در آستانه کنگره حزب :  در هفته آتی روزهای 4 و 5 نوامبر، کنگره

از ترامپ تعجب ندارد چگونه تعرض ترامپ را میتوان عقب راند؟ مساله این است! - فاتح شیخ

هفته پیش، جهان با چشمه دیگری از شارلاتانیسم ترامپ مواجه شد. او مارش نژادپرستان در شارلوتسویل و تعرض آنها به تظاهرات آنتی راسیستی را محکوم نکرد؛ در عوض از "مسئولیت دو طرف درباره آنچه اتفاق افتاد" دم زد. او راسیستها را با آنتی راسیستها در دو کفه همسان گذاشت و به نژادپرستان سیگنال حمایت داد. سپاسگزاری بالاترین مسئول کوکلوس کلان از ترامپ پاسخی درخور به آن حمایت بود.شنبه گذشته (١٢ اوت ٢٠١٧) نژادپرستان با پرچم کوکلوکس کلان، با صلیب شکسته و مشعلهای افروخته، با فریاد نازیستی "هایل ترامپ"، مجهز به سلاح جنگی و پوشش نظامی کاموفلاژ به میدان مرکزی شارلوتسویل ریختند، به تجمع آنتی راسیستها یورش بردند، یکی شان با اتومبیل تخته گاز به شیوه رایج تروریسم اسلامی، صف تظاهرکنندگان ضدراسیست را شکافت و نوزده زخمی و یک کشته از معترضان قربانی گرفت. موضع ترامپ در همسان کردن آن تعرض عریان راسیستی با تجمع اعتراضی ضدراسیستی، جز حمایت از نژادپرستی معنای دیگری نداشت.

 

این موضع پروراسیستی رسواتر از آن بود که همقطاران جمهوریخواه ترامپ هم بتوانند از آن بگذرند. چند سناتور جمهوریخواه از او ایراد گرفتند و خواستند که از سکت طرفدار برتری نژاد سفید علنا نام ببرد و مارش راسیستی شان را محکوم کند. زیراین فشارها بود که روز بعد ترامپ کوکلوکس کلان را با نام محکوم کرد، ولی روز سه شنبه گستاخانه تر از قبل به موضع قبلی "مسئولیت دو طرف" باز گشت. 

 

این رفت و برگشت متناقض ترامپ و نهایتا لنگر انداختن و سنگر گرفتن او کنار دست کوکلوکس کلان، جای تعجب نداشت. همچنانکه اعلام برائت جمهوریخواهانی مانند جان مک کین، پل رایان، جورج بوش پدر و پسر و دیگران از افتضاح تازه ترامپ تعجب آور نبود. بخشی از هیات حاکمه (establishment) آمریکا از جمهوریخواه و دمکرات، با عروج ترامپ و"زیاده روی"های او در عرصه های سیاست ضد مهاجر و ضد خارجی، پروتکشنیسم تجاری و مخالفت با پائین ترین بیمه درمانی برای دهها ملیون شهروند جامعه، کنار نیامده اند. گرچه کل آن هیات حاکمه در عرصه های اساسی مرتبط با برتری و سرکردگی جهانی دولت آمریکا، با شعارهای "احیای عظمت آمریکا" و "اول آمریکا"ی او مشکل ندارند. 

 

ترامپ همان است که خود روز سه شنبه با برافروختگی تمام ابراز کرده است. تا هر جا که بتواند یک طرفدار برتری نژادی سفید است. ترامپ همان است که در برابر دولت کره شمالی، به آن کشور "آتش و خشمی که جهان به خود ندیده" وعده داده است. سیاست خارجی دولتهای بورژوائی ادامه سیاست داخلی آنهاست. "احیای عظمت آمریکا" در جدال با قدرتهای جهانی رقیب در عرصه سرکردگی جهان، در واقع ادامه تلاش ترامپ برای احیای برتری سفیدها بر "دیگران"، اعم از غیرسفیدها، مهاجران و خارجیان در سیاست داخلی او است. اگر دنیا دست ترامپ باشد، با قدرت "آتش و خشمی که جهان به خود ندیده" سرکردگی از دست رفته دولت آمریکا را بر رقبای جهانی آن و بر تمام بشریت تحمیل خواهد کرد. و اگر آمریکا دست ترامپ باشد، آن جامعه را به عقب، به دوره قبل از پیروزی "جنبش حقوق مدنی" برخواهد گرداند. دو خواب ترامپ که در شرایط امروز جهان و جامعه آمریکا، اگر تماما غیرممکن نباشند، قطعا با موانع بزرگی روبرو هستند که عبور ترامپ و دولت او از آنها، فجایع بسیار بزرگی برای بشریت و برای جامعه آمریکا به بار خواهد آورد. 

 

آشفته پنداری و شارلاتان بازاری ترامپ، با همین میزان تجربه ای که تاکنون به دست داده است، دیگر چندان جای تعجب نیست. مساله برای بشریت آزادیخواه و برای اکثریت عظیم کارگران و محرومان اعماق جامعه آمریکا این است که چگونه و با کدام نیروی اجتماعی تعرضات مورد نظر ترامپ را میتوان به عقب راند.

 

باید تاکید کرد که در سطح جهان، نیروهای به همان منوال امپریالیستی نظیر پوتین در راس دولت روسیه و به همان منوال مرتجع و ضدبشری نظیر خامنه ای و روحانی در راس رژیم اسلامی ایران، در مسیر ضدیت و رقابت قدرت با ترامپ و دولت آمریکا، نه فقط ذره ای با منافع مردم جهان همسوئی ندارند، بلکه مصائب و مشقات هم اکنون سنگین و فاجعه بار مردم جهان را سنگین تر و فاجعه بارتر میکنند. کارگران و محرومان جهان با مبارزات آزادیخواهانه خود در راه به زیرکشیدن رژیمهای بورژوائی حاکم، مستقل از هر توهم و تردیدی نسبت به قدرتهای امپریالیست ازجمله دولت آمریکا و ترامپ، خواهند توانست در برابر دولت آمریکا و دیگر قدرتهای امپریالیست، سنگرهای طبقاتی و آزادیخواهانه محکمی برپا کنند. 

 

تاکید دیگر اینکه در جامعه آمریکا این جمهوریخواهان ناراضی از رفتار ترامپ و یا دمکراتهای رقیب قدرت ترامپ نیستند که گویا میتوانند شارلاتانیسم ترامپ را مهار کنند و مانع پیشبرد سیاستهای تا مغز استخوان ضدانسانی او شوند. بلکه این کارگران و محرومان جامعه آمریکا هستند، آنها که بیشترین سنگینی پیشبرد سیاستهای ترامپ را بر دوش دارند، ازجمله این نسل جوان رادیکال و عدالتخواه آمریکا هستند، آنها که در دوره رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا، به روشنی نشان دادند که نیروی محرکه اصلی پشت حرکت پیشرو برنی ساندرز بودند، میتوانند در برابر تعرضات جاری ترامپ و هواداران نژادپرست او سد و سنگر محکم و موثر بسازند.

 

***