»»
کمونیسم سیاسی یا بور: رفیق حمید تقوایی در سمیناری تحت عنوان "ح
حباب "رفراندوم و انت:  روحانی و ۱۵ نفر از کنشگران مدنی در بیست
خطر سرنگونی و اتحاد : ما بارها از جوانب مختلف در مورد لاینحل ب
نابود باد حکومت آپار:  میزانِ حُرمت و آزادی بشر در دنیای امروز
در ۸ مارس علیه رژیم :  به ۸ مارس روز جهانی زن نزدیک میشویم در
فائزه هاشمی، دیر بید: فائزه هاشمی هم در مقابل موج اعتراض ضد اس
در باره سرکوب وحشیان:  سرکوب دروایش گُنابادی، وابستگان مذهب به
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه

بحران کره، دنیا ژاندارم نمیخواهد! - سیاوش دانشور

Featured بحران کره، دنیا ژاندارم نمیخواهد!  - سیاوش دانشور

در هفته اخیر و بدنبال صدور قطعنامه و تحریمهای جدید آمریکا علیه رژیم کره شمالی، تنش دیپلماتیک و تهدیدات نظامی طرفین بالا گرفته است. کره شمالی در پاسخ به تحریمهای آمریکا تهدید به اقدام تلافی جویانه کرد، ترامپ در پاسخ روز سه شنبه گفت: "اگر کره شمالی آمریکا را تهدید کند، با آتش و خشمی روبرو خواهد شد که جهان هرگز شاهد آن نبوده است". این تهدید جدید ترامپ با تهدید کره شمالی برای حمله پیشگیرانه به جزیره گوام ژاپن، که دو پایگاه نظامی هوایی و دریایی و زیردریایی‌های هسته‌ای و ۴۰۰۰۰ نیروی ارتش آمریکا در آن مستقر است، پاسخ داد. امروز پنجشنبه لحن ترامپ تندتر شد و از جمله گفت: "حکومت کره شمالی بهتر است شیوه درست را انتخاب کند، در غیر اینصورت به مشکلی دچار خواهد شد که کمتر کشوری در جهان گرفتار آن بوده است". ترامپ تاکید کرد: "حتی اگر تصور حمله هم به ذهن کره شمالی خطور کند، آنها باید نگران باشند. اتفاقی که برای آنها رخ خواهد داد حتی به مخیله‌شان خطور نکرده است و صراحتا بگویم قدرت، قدرتی که مشابهش را دنیا قبلا ندیده است." 

خطر جنگ اتمی؟

دنیای بحران زده سرمایه داری و در حال کشمکش در کانونهای بحران، با دیوانگانی که بر میلیاردها نفر حکومت میکنند، ظرفیت اینرا دارد که به هر سمت دهشتناکی برود. حزب ما در سند؛ "تحولات سیاسی جهان و ضرورت و مبرمیت آلترناتیو سوسیالیستی" مصوب پلنوم ۳۵ کمیته مرکزی حزب در فروردین سال جاری، از جمله تاکید کرد:

"دنیا میبیند که چیزی دارد تمام میشود اما آنچه قرار است جای آن بنشیند مبهم و مورد جدال حاد است. بعد از فروپاشی نظم دو قطبی دوران جنگ سرد و بعدتر شکست راه حل "ازل و ابدی" سرمایه داری و بازار آزاد، دولتها و قدرتهای سرمایه داری برای برون رفت از بحران، تعیین تکلیف مسئله تجدید تقسیم جهان و تعیین حوزه های نفوذ و بازارهای کار و کالا، به جنگ نیاز دارند. جنگ برای بورژوازی ضروری است. امروز جهان بر لبه جنگ تمام عیار قرار ندارد و جنگ الزاما صف آرائی نظامی جهانی نیست، بلکه طیفی از تقابلها و کشمکش های دو جانبه و چند جانبه سیاسی و اقتصادی و نظامی در کانونهای بحران و محورهای ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جهانی است. کشمکش دولت آمریکا با دولت چین در دریای جنوبی چین بهمراه دولتهای ژاپن و کره جنوبی و متحدین منطقه ای آمریکا، سیاست کنترل کره شمالی، سیاست مهار و محاصره روسیه، سیاست کنترل دریای سیاه و تنگه هرمز، گسترش تقابل با جریانات اسلامی ضد آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در سطوح مختلف، پتانسیلهای قابلِ اشتعالِ جنگی هستند. کشمکش بورژوازی برسر تعریف سیمای جدید جهان چند قطبی، این پتانسیل را دارد که به هر سمتی از جمله استفاده از سلاحهای اتمی تاکتیکی و بیو تروریسم برود. فاشیسم و بربریت سرمایه یک تمایل ناگزیر سرمایه داری به خروجی هولناک از بحران اقتصادی و بحرانِ رهبریِ کنونیِ جهان سرمایه داری است".

بنظر میرسد راه حل دیپلماتیک مهار کره شمالی بپایان خط رسیده است و بویژه همراهی کشورهای سرمایه داری از اروپا و چین و روسیه با تحریمهای کره شمالی و تداوم تهدیدهای رژیم کره شمالی، این فرصت را به دولت آمریکا داده است تا جهان یکبار دیگر شاهد توحش مدرن اتمی باشد. تصفیه حساب با رژیم کره شمالی حمایت قدرتمند دولتهای ژاپن و کره جنوبی و بسیاری از متحدین آمریکا را با خود دارد. در عین حال کره شمالی میدان جنگ است اما اهداف بسیار گسترده و استراتژیک ترند. این جنگ تنها پرده ای از جنگی وسیعتر علیه رقبائی مانند چین و روسیه و بدرجاتی اروپا خواهد بود.  

دنیا ژاندارم نمیخواهد!

کره شمالی رژیمی مستبد، خانوادگی و موروثی شبیه به سلطنت، بشدت سرکوبگر و ارتجاعی است. این کاراکتر رژیم کره شمالی صرفا آنرا طعمه ساده تری برای شکار کرده است. اما باید پرسید آمریکا واقعا چکاره است که هر روز دنیا را تهدید میکند؟ از تحریم اقتصادی ونزوئلا بدلیل انتخابات و شکست متحدین آمریکا، که با معیارهای دمکراسی مشروع تر از انتخاب ترامپ و انتخاباتهای دنیای امروز است، از تهدید تغییر رژیم تا تهدید بمباران اتمی کره شمالی آنهم "با آتش و خشمی که جهان هرگز شاهد آن نبوده است"، از حملات نظامی "پیشگیرانه" تا سازماندهی انواع کودتا در این و آن کشور، دنیا را در اسارت گرفته اند. ترامپ آرزو میکند که در قرن بیست و یکم قتل عام هیروشیما و ناکازاکی را تکرار کند. این تهدید، حتی اگر تهدید صرف باشد، کابوس وحشتناکی است که بالای سر جهان چرخ میزند و به تنهائی نماد و سمبل بربریت و قلدری میلیتاریستی است که سرمایه داری و دمکراسی امروز و در راس آن دولت آمریکا به بشریت در جهان و از جمله مردم محروم و منکوب شده و به اسارت گرفته شده توسط رژیم کره شمالی تحمیل کرده است. 

رژیم های مستبدی مانند کره شمالی باید بدست مردم کارگر و زحمتکش در این کشورها بزیر کشیده شوند. نابودی کره شمالی و آزمایش سلاحهای مرگبار و کشتار جمعی برای "آزادی مردم کره شمالی" بیش از حد مسخره است. این نیاز سرمایه داری امروز به جنگ ارتجاعی است که هر روز جهان را تهدید میکند. دنیا به ژاندام و قلدر و کلانتر نیاز ندارد. اینها اگر واقعا مخالف تولید سلاح اتمی بودند خود زرادخانه هایشان را "مدرن" نمیکردند و با دو استاندارد در مورد سلاح اتمی نداشتند. اینها برای جان انسانها و تلاش و اندوخته نسلهای مردم کارگر و زحمتکش در کشورهای مختلف پشیزی ارزش قائل نیستند و تنها تلاش دارند با بازتعریف قواعد بازی از طریق جنگ به بحران فائق بیایند.  

بشریت آزادیخواه باید بپاخیزد!

چنین تهدیدی بزرگ؛ هرچند که علیه فاسدترین حکومت در دنیا باشد، ابدا موجه و قابلِ قبول نیست. اصولا دولتها و قدرتهای حاکم نباید اجازه و حتی مشروعیت ضمنی برای چنین جنایت و کشتار مهیبی را داشته باشند. تقابل با قلدری نظامی و طرحهای امپریالیستی نباید با "دفاع از رژیم کره شمالی" و یا کمپی از نیروها و دولتهای ارتجاعی مشابه آمریکا و موئتلفینش در آنسوی معادله همراه و یا در مقابل آنها سکوت شود. اکثریت عظیم مردم جهان از تروریسم و میلیتاریسم و فقر و تبعیض به تنگ آمده اند. فاشیست ها و راستهای افراطی امروز میخواهند دنیا و محل زندگی میلیاردها انسان را نابود و به عصر حجر برگردانند. باید به این توحش امپریالیستی افسار زد. جهان نیازمند یک حرکت نوین و سراسری علیه تروریزم و میلیتاریسم در تمام اشکال آنست. اولا باید بفوریت این تهدیدات از بالای سر مردم جهان برداشته شود. ثانیا این نیروی مخرب و ضد جامعه و این آدمکشان حرفه ای و متفرقه را باید با عمل اعتراضی و انقلابی مهار کرد. تنها یک جنبش وسیع جهانی و یک پلاتفرم آزادیخواهانه، انساندوستانه، سوسیالیستی و انقلابی میتواند دنیا را از این کابوس وحشتناک، که هرازگاهی با شدت بیشتری بالای سر جهان چرخ میزند و بلافاصله زندگی و حیات صدها میلیون انسان را تهدید میکند، نجات دهد. *

۱۰ اوت ۲۰۱۷ 

 

Last modified onThursday, 10 August 2017 23:22