»»
کینه و خشم سرمایه دا:  بیشتر از دو هفته است که محمود صالحی از
امنیت - سیوان كریمی:  بعد از حمله دولت آمریكا و ناتو به عراق
اتحاد و همبستگی رمز :  یک شنبه دوازدهم نوامبر امسال ساعت نه شب
کنفدراسیون اتحادیه ه: به: وزارت امور خارجه فدرال سوئیسسفارت جم
نامه اعتراضی اتحادیه:  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷، ژنو به جناب حسن روحانی
در باره ضرورت گسترش :  حاکمیت سرمایه بر تولید و منابع طبیعی جه
قرار مصوبه کنگره هشت:  الف- بر بستر تداوم حاکمیت ننگین جمهوری
به تحقق انقلاب کارگر: طبق موازین سازمانی، به طور روتین، کنگره
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک

وحشت از "تحریم": تاج زاده - خامنه ای - سیاوش دانشور

 

اصلاح طلبان حکومتی و همفکران و هم پیمانانشان در اپوزیسیون، در راستای سیاست جلب مردم برای شرکت در مضحکه انتخابات، همواره براین نکته تاکید میکنند که سیاست "شرکت نکردن"، "تحریم"، "بایکوت"، سیاستی غیر فعال است، بی تاثیر است، و سیاستی شکست خورده است! اینها البته هیچوقت توضیح ندادند و نمیدهند که سیاست "شرکت در انتخابات" در قریب چهار دهه کدام سر سوزن تاثیر گذاشته است، کدام اصلاح واقعی در زندگی مردم صورت داده است، کدام قانون را بنفع کارگران و محرومان تصویب کرده است؟ غیر از این بوده است که از طریق این معرکه گیری کرونولوژیک برای رژیم اسلامی و در صدر آن ولایت فقیه خامنه ای مشروعیت فرمال حقوقی گدائی کرده اید و برای حکومت اسلامی تان عمر خریده اید؟ 

 

اینها اما کلید واژه های سیاست تبلیغاتی شان است. نگرانی و هدف مشترک همه شان بقا و دوام نظام اسلامی از تهدید سرنگونی است. آنروز که اینها همین مشروعیت فرمال حقوقی را نداشته باشند، شمارش معکوس برای جمع کردن بساط شان آغاز خواهد شد. برخلاف روده درازیها برسر "اصلاحات و اعتدال و عقلانیت"، و تبلیغ علیه "خشونت" و "انقلاب" و "بی تاثیری تحریم"، زیر فشار تناقضات و نگرانیهای واقعی، بناچار اهداف ارتجاعی خود را برملا میکنند. اعتراف به اینکه اساس مسئله برسر حفظ نظام است و رقابت تنها در این چهارچوب و برای این هدف معنی دارد، دیگر امری است که هر روز از زبان یکی از حکومتی ها اعلام میشود. مسئله دیگر شبح همان سیاست "بی اثر" یعنی خط مشی "عدم شرکت در انتخابات" و "تحریم" است که اینبار تاج زاده را وادار به اعتراف کرده است. مصطفی تاج‌زاده از اصلاح‌طلبان و طرفداران پر و پاقرص روحانی تاکید کرد: 

 

"ما باید مردم را مجاب کنیم که رقیب روحانی نه قالیباف است نه رئیسی. اینها روی هم رای سی درصد شرکت کنندگان در انتخابات را بیشتر ندارند. رقیب روحانی تحریم است. کسانی است که می‌گویند با انتخابات فقط رژیم مشروع می‌شود و اینها با هم فرقی ندارند".

 

تاج زاده بروشنی اعتراف میکند آن نیروی سهمگین بلوک کسانی است که میگویند " با انتخابات فقط رژیم مشروع می‌شود و اینها با هم فرقی ندارند". این تاثیر واقعی سیاست شرکت نکردن است که در صورت محقق شدن آن در مقیاسی قابل توجه، کل حکومت را در زمین خودش جلوی چشم دنیا زمین میزند و از مجاری حدادی شده و مملو از تقلب و بند و بست خود رژیم از آن سلب مشروعیت میکند و کل صورت مسئله جناح بندی و دو قطبی های کاذب را یکجا کنار میزند. 

 

این نگرانی دلسوزانه تاج زاده برای نظام اسلامی و روحانی را باید در کنار تهدید خامنه ای گذاشت تا تصویر کامل شود. ظاهرا خامنه ای در دانشگاه سپاه علیه روحانی و نگرانی از خطر از در رفتن اوضاع از دست شان تهدید میکند. اما خامنه ای بهتر از تاج زاده و روحانی و رئیسی و دیگران خبر دارد که شکست رژیم در مضحکه انتخابات، کارنوال "رای من کو" را مجددا به صحنه نمی آورد بلکه ارتش گرسنگی و کارگر و زحمتکش و مردم آزاده  و پیشروی را جلو میراند که جمهوری اسلامی را دون شآن خود میدانند و دیگر فریب مانورهای انتخاباتی خامنه ای و روحانی و شرکا را نمیخورند. خیال خامنه ای از جانب روحانی راحت است، ترس او از سیل مردم کارگر و زحمتکش، معلمان، زنان و جوانان بی آینده ای است که در متن تشدید بحران حکومت میتواند بالقوه راه بیافتد. خامنه ای و تاجزاده یک نگرانی مشترک از شرکت نکردن وسیع مردم دارند، همانطور که هدف مشترکشان کشیدن مردم پای صندوقهای رای است، کل حکومت اسلامی از رقیب "بی تاثیر" که شبح آن روی تاریکخانه های رژیم اسلامی در حال گشت و گذار است، وحشت کرد است. ترس شان بجا است، راه حل شان شکست خورده است، این "جنگ بازنده ها" است، این کشمکش های تشدید شونده گوشه هائی از پروسه رفتن شان است. 

 

کارگران، مردم آزادیخواه! در مضحکه انتخابات اسلامی شرکت نکنید و یکپارچه سیاست رژیم برای کسب مشروعیت فرمال حقوقی را به شکست بکشانید! یک رژیم تضعیف شده تر، طعمه ساده تری برای شکار است! 

 

سردبیر.

 

۱۱ مه ۲۰۱۷