»»
نامه ربیعی به جهانگی:   برای جمهوری اسلامی  به عنوان روبنای س
جدال آلترناتیوها،چپ :   قبل از ادامه بررسی موقعیت نیروهای اپو
ناسیونالیسم و ملی گر:   به شما دوستان و حضار در کنگره سوم حکم
چینش کابینه دولت دوا:   این روزها درگیرهای سیاسی میان طیف‌های
نشریه کمونیست هفتگی :   کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست
نشریه اکتبر شماره 22:   اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست
دردفاع از رفراندوم و:   مصاحبه با رحمان حسین زاده تلویزیون پ
جدال آلترناتیوها، چ:   امروز برای هر ناظر سیاسی مسجل است که
پایان کابوس داعش در :   بیشک شکست داعش در موصل و رقه و سایر ن
اشتغال یا بردگی قانو:   بیکاری وسیع ناشی از بحران اقتصادی در
روایت جعلی سینمای جم:   اخیرا فیلم سینمایی بشدت تبلیغی و تحری
بزک قتلگاه اوین- سی:  سازماندهی نمایش دیدار سفرای خارجی مقیم
بحران آب در ايران - :   بحران آب اصطلاحى است كه به مجموعه اى
به یاد جانباختگان کم: هفده سال قبل در چنین روزی یعنی۲۰۰۰-۷-۱۴
کنفرانس سالانه سازما:    اگر از یک فعال و نماینده محیط کار کا
نشریه کمونیست هفتگی :   کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست

بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از قربانیان معدن "زمستان یورت" آزادشهر

Featured بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از قربانیان معدن "زمستان یورت" آزادشهر

 

 ده ها کارگر معدن "زمستان یورت" آزادشهر در استان گلستان درست چند روز پس از اول ماه مه "روزجهانی کارگر" در 1800 متری اعماق زمین زنده به گور شدند. این اولین بار نیست که کارگران قربانی ناامنی محیط کار میشوند. سالانه چندین هزارنفر از هم طبقه ای هایمان در ایران، از تولیدکنندگان تمامی نعمات و ثروت ها در جامعه، قربانی مناسبات و روابط کثیفی میشوند که تنها منطقش بالابردن هرچه بیشتر نرخ سود به نفع طبقه سرمایه دار یا همان اقلیتیست که مدام از سوی نمایندگانش در مناظرات و وعده وعیدهای انتخاباتی این دوره ریاست جمهوری نیز برای زهرچشم گرفتن از همدیگر و متوهم کردن طبقه کارگر به زبان آورده میشود.

 فجایعی همچون "معدن یورت" آزادشهر و صدها نمونه دیگر در شرایطی تحمیل میشود که کمر کارگران زیر فشار ساعات کاری طاقت فرسا، دست مزدهای ناچیز، عدم امنیت شغلی، ناامنی محیط کار، قراردادهای سفید امضاء، بیکاری، بیحقوقی، فقر وگرسنگی خانواده هایشان خم شده است و طبقه کارگر ایران از انسجام، سازمان یافتگی و اتحاد لازم برای مقابله با تعرض سرمایه داری برخودار نیست. تنها راه مقابله جدی با این وضعیت در گرو اتحاد و همبستگی کل طبقه کارگر ایران و فایق آمدن بر پراکندگی موجود است. کارگران هر کدام از مراکز، واحدهای تولیدی، خدماتی، کارخانجات و معدن، ارتش عظیم بیکاران و غیره بایستی هرچه سریعتر حول مطالبات و خواسته های حیاتی روزمره خود متشکل و همصدا شده و به نیروی خود اتکاء نموده و در جهت منافع مشترکشان بخش هرچه بزرگتری از طبقه کارگر را با خود همراه کنند.

 مرگ رفقای کارگرمان در معدن "زمستان یورت" آزادشهر برای کل طبقه کارگر ایران دردناک و تأسف بار است. نباید گذاشت خانواده جانباختگان و سایر رفقای کارگرشان زیر فشار روانی و عاطفی تنها بمانند. حمایت کامل طبقاتی صفوف کل طبقه کارگر ایران از رفقای کارگر معدن امری ضروری و گامی بزرگ در جهت تبدیل نمودن خشم و انزجار به وجود آمده د راستای اتحادی وسیعتر میباشد.

 ما جمعی از کارگران و خانواده هایمان در سنندج به یاد و گرامیداشت کارگران از دست رفته و سایر آسیب دیدگان این فاجعه، روز چهارشنبه، ساعت 18:30 عصر، جنب پارک کودک شهر سنندج حضور یافته و به نوبه خود این جنایت را محکوم و به خانواده های کارگران و طبقه کارگر ایران تسلیت می گوییم.

 ما همچنین خواهان محاکمه فوری عاملان این فاجعه، پرداخت کامل خسارت به حادثه دیدگان و سایر کارگران این معدن، پرداخت کامل معوقات، لغو کلیه ی قرارداهای سفید امضاء و یک طرفه، لحاظ نمودن سخت و زیان آور برای کلیه ی کارگران این معدن، امنیت کامل شغلی و تأمین ایمنی کار می باشیم.

جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج

20 اردیبهشت  1396