»»
کینه و خشم سرمایه دا:  بیشتر از دو هفته است که محمود صالحی از
امنیت - سیوان كریمی:  بعد از حمله دولت آمریكا و ناتو به عراق
اتحاد و همبستگی رمز :  یک شنبه دوازدهم نوامبر امسال ساعت نه شب
کنفدراسیون اتحادیه ه: به: وزارت امور خارجه فدرال سوئیسسفارت جم
نامه اعتراضی اتحادیه:  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷، ژنو به جناب حسن روحانی
در باره ضرورت گسترش :  حاکمیت سرمایه بر تولید و منابع طبیعی جه
قرار مصوبه کنگره هشت:  الف- بر بستر تداوم حاکمیت ننگین جمهوری
به تحقق انقلاب کارگر: طبق موازین سازمانی، به طور روتین، کنگره
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک

بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از قربانیان معدن "زمستان یورت" آزادشهر

Featured بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از قربانیان معدن "زمستان یورت" آزادشهر

 

 ده ها کارگر معدن "زمستان یورت" آزادشهر در استان گلستان درست چند روز پس از اول ماه مه "روزجهانی کارگر" در 1800 متری اعماق زمین زنده به گور شدند. این اولین بار نیست که کارگران قربانی ناامنی محیط کار میشوند. سالانه چندین هزارنفر از هم طبقه ای هایمان در ایران، از تولیدکنندگان تمامی نعمات و ثروت ها در جامعه، قربانی مناسبات و روابط کثیفی میشوند که تنها منطقش بالابردن هرچه بیشتر نرخ سود به نفع طبقه سرمایه دار یا همان اقلیتیست که مدام از سوی نمایندگانش در مناظرات و وعده وعیدهای انتخاباتی این دوره ریاست جمهوری نیز برای زهرچشم گرفتن از همدیگر و متوهم کردن طبقه کارگر به زبان آورده میشود.

 فجایعی همچون "معدن یورت" آزادشهر و صدها نمونه دیگر در شرایطی تحمیل میشود که کمر کارگران زیر فشار ساعات کاری طاقت فرسا، دست مزدهای ناچیز، عدم امنیت شغلی، ناامنی محیط کار، قراردادهای سفید امضاء، بیکاری، بیحقوقی، فقر وگرسنگی خانواده هایشان خم شده است و طبقه کارگر ایران از انسجام، سازمان یافتگی و اتحاد لازم برای مقابله با تعرض سرمایه داری برخودار نیست. تنها راه مقابله جدی با این وضعیت در گرو اتحاد و همبستگی کل طبقه کارگر ایران و فایق آمدن بر پراکندگی موجود است. کارگران هر کدام از مراکز، واحدهای تولیدی، خدماتی، کارخانجات و معدن، ارتش عظیم بیکاران و غیره بایستی هرچه سریعتر حول مطالبات و خواسته های حیاتی روزمره خود متشکل و همصدا شده و به نیروی خود اتکاء نموده و در جهت منافع مشترکشان بخش هرچه بزرگتری از طبقه کارگر را با خود همراه کنند.

 مرگ رفقای کارگرمان در معدن "زمستان یورت" آزادشهر برای کل طبقه کارگر ایران دردناک و تأسف بار است. نباید گذاشت خانواده جانباختگان و سایر رفقای کارگرشان زیر فشار روانی و عاطفی تنها بمانند. حمایت کامل طبقاتی صفوف کل طبقه کارگر ایران از رفقای کارگر معدن امری ضروری و گامی بزرگ در جهت تبدیل نمودن خشم و انزجار به وجود آمده د راستای اتحادی وسیعتر میباشد.

 ما جمعی از کارگران و خانواده هایمان در سنندج به یاد و گرامیداشت کارگران از دست رفته و سایر آسیب دیدگان این فاجعه، روز چهارشنبه، ساعت 18:30 عصر، جنب پارک کودک شهر سنندج حضور یافته و به نوبه خود این جنایت را محکوم و به خانواده های کارگران و طبقه کارگر ایران تسلیت می گوییم.

 ما همچنین خواهان محاکمه فوری عاملان این فاجعه، پرداخت کامل خسارت به حادثه دیدگان و سایر کارگران این معدن، پرداخت کامل معوقات، لغو کلیه ی قرارداهای سفید امضاء و یک طرفه، لحاظ نمودن سخت و زیان آور برای کلیه ی کارگران این معدن، امنیت کامل شغلی و تأمین ایمنی کار می باشیم.

جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج

20 اردیبهشت  1396