»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو

از فایل صوتی منتظری تا عذرخواهی مصطفی تاج زاده - هیرش مجید نیا

 

در هفته گذشته فایل صوتی ای از سخنان حسین علی منتظری یکی از چهره های حکومت اسلامی و یار دیرین خمینی در دهه شصت،در شبکه های اجتماعی پخش شد.انتشار این فایل صوتی و حرفهای منتظری منجر به واکنشهای مختلفی شد.در این میان ارزش سندیت این سخنان منتظری درباره کشتار شصت وهفت،صرفا برای دادخواهی وکیفرخواست خانواده های جانباختگان قتل عام شصت وهفت بطور مشخص وقربانیان چهار دهه جنایت وکشتار و اعدام وزندان وسرکوب سیستماتیک در زیر سایه حکومت هار اسلامی برای دادگاهی کردن عاملین و آمرین این جنایات معنا خواهد داشت واز این نظر انتشار این سند چیز چندان تازه ای نیست و برخلاف تلاش طیف لیبرال اسلامی و اصلاح طلبان عافیت خواه،حمله و افشاگری ریشه ای از منظر منتظری به رژیم وساختار آن وجود ندارد و قبلاهم منتظری در کتاب خاطراتش بصورت تلویحی به این کشتار اشاره کرده بود.اما نکته مهم عکس العلل طیفی از جانیان دیروزی و شرکای جمهوری اسلامی دردهه شصت است که میخواهند از این نمد پوسیده کلاهی برای خود ببافند.مصطفی تاج زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،واز اصلاح طلبان رژیم اسلامی اخیرا در مصاحبه ای با کانال بی بی سی،با اظهاراتی متناقض و معنادار ظاهرا از جانب خودش از خانواده های اعدام شدگان شصت و هفت منهای خانواده های سازمان مجاهدین خلق عذر خواهی میکند!

نفس سخنان و درون مایه اظهارات منتظری درباره این کشتار و توجیهاتی که او از موضع رافت اسلامی پشت هم ردیف میکند تا بزعم خود کلیت حکومت اسلامی و اسلام و چهره خمینی را از قضاوت واقعی آیندگان مصون نگه دارد،غافل از اینکه ایشان در جای جای این مصاحبه سعی میکند چهره ای انسانی و رئوف از خمینی وحکومت و سیستم قضایی اش نشان دهد وبیشتر تلاش اش برای مصلحت نظام و کاراکتر خمینی است نه مخالفتش با نفس کشتار وقلع و قمع مخالفین جمهوری اسلامی. در همان مصاحبه منتظری خاطر نشان میکند که حضرات نیری و اشراقی و آخوند پورمحمدی چهره های خوبی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستند و گویا اینان بالاجبار بعنوان هیئت مرگ نسلی از شریف ترین وصادق ترین مبارزین انقلابی را از دم تیغ گذراندند.انتشار و پخش  سخنان منتظری را باید از زاویه  مصالح و بقای حکومت جنایت پیشه اسلامی دید و آنرابررسی و افشا کرد.سوال جدی ای که اینجا مطرح میشود این است که چرا بعد از گذشت بیست وهشت سال از تابستان شصت وهفت این فایل صوتی منتشر میشود و صف بندی جناح های مضحک رژیم اسلامی در پشت این هیاهو کدام اهداف مشخص را تعقیب میکند؟آیا غیر از این است که باز با برجسته کردن جناحی در مقابل جناحی دیگر و اسلام خوش خیم و شیخ روحانی  یا فلان روحانی معمم یا مکلای دیگر،در پی کسب مشروعیت و اعتبار برای کلیت رژیم جهل وجنایت هستند که هیچوقت در طی دهه های گذشته وجود خارجی نداشته است.

جناب تاج زاده با جرح وتعدیل سخنانش در مصاحبه با بی بی سی،که همواره تریبونی آزاد برای ایشان وهمپالگی های شان برای مدح دوران طلایی خمینی و تحریف و تخطئه تاریخ واقعی جنایات حکومت هار سرمایه اسلامی بوده است در همین راستا سفسطه بافی میکنند. ایشان اکنون فراموش میکنند که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و شرکای با سابقه تر ایشان و امثال بهزاد نبوی،در شورای انقلاب فرهنگی و تعرض و بستن  دانشگاه ها در سال پنجاه و نه و شناسایی و کشتار دانشجویان چپ و انقلابی با یاری بی دریغ باند توده ای- اکثریت،و تشکیل شورای پاکسازی نیروهای انسانی از محیط های کار و آموزشی نقش فعالی داشتند.تاج زاده و جناح اصلاح طلب سالها در معیت سران رژیم اسلامی،بزرگترین جنایات حکومت اسلامی بر علیه مردم را با مهره های ریز و درشت حکومتی توجیه و تایید کردند.قتل های زنجیره ای نویسندگان و حمله به کوی دانشگاه در تیر ماه هفتاد و هشت و سایر جنایات در دوران لبخندهای دیپلماتیک سید خندان خاتمی و اصلاح طلبان بوقوع پیوست.اکنون بعد از این همه جنایات ایشان بنا به مصالح رژیم بعنوان سوپاپ اطمینان عذر خواهی مشروط رو به خانواده قربانیان کشتار شصت وهشت انجام میدهند.ایشان با اینگونه دست وپا زدنهای ناشیانه در پی کسب اعتبار و وجهه ای سیاسی برای خود و جناح اطلاح طلبان سبز و بنفش است. نه تنها ایشان بلکه تمامی  جانیان حکومت اسلامی با چنین عذر خواهی های مصلحت طلبانه و رندانه و اظهارات کج دار و مریض نخواهندتوانست چهره خود و حکومت جنایتکار اسلامی را لا پوشانی کنند.خانواده های جانباختگان و کلیت انسانهای مبارز و کمونیستی که سالهاست در برابر تعرض جمهوری اسلامی به مردم ایران و جنبش های اجتماعی مبارزه متشکل و سیاسی و افشاگری خود را ادامه میدهند،این چرخش های تقیه وار این چهره ها را بیش از هر کسی میشناسند.و در دوران خاتمی و هیاهوی اصطبل تمدن هایش و گسیل طیفی از وا خوردگان سیاسی بعنوان سفرای اصلاحات به کنفرانس برلین جواب خود و حکومت شان را از کمونیستها گرفتند.نباید اجازه داد اوباش جمهوری اسلامی با تحریف و تخطئه تاریخ معاصر و جنایات سازمان یافته و مداوم حکومت اسلامی با هر جناح و دسته اش خاک بر چشم مردم بپاشند. حرکات و اظهار نظرهایی سخیف و دن کیشوتی این افراد هم نمیتواند سد و مانعی در مقابل بزیر کشیدن بساط ارتجاعی جمهوری اسلامی در انقلاب بعدی مردم ایران باشد.جناب تاج زاده با عذر خواهی و سفسطه بافی نمی توانید آن چهار دهه جنایت و کشتار را توجیه و پنهان کنید.

هیرش مجید نیا ۱۵/۸/۲۰۱۶