»»
کمونیسم سیاسی یا بور: رفیق حمید تقوایی در سمیناری تحت عنوان "ح
حباب "رفراندوم و انت:  روحانی و ۱۵ نفر از کنشگران مدنی در بیست
خطر سرنگونی و اتحاد : ما بارها از جوانب مختلف در مورد لاینحل ب
نابود باد حکومت آپار:  میزانِ حُرمت و آزادی بشر در دنیای امروز
در ۸ مارس علیه رژیم :  به ۸ مارس روز جهانی زن نزدیک میشویم در
فائزه هاشمی، دیر بید: فائزه هاشمی هم در مقابل موج اعتراض ضد اس
در باره سرکوب وحشیان:  سرکوب دروایش گُنابادی، وابستگان مذهب به
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه

اعلامیه حزب حکمتیست، این جنایات و سر به نیست کردن جوانان بی جواب نمیماند! *سیاست ترور و ارعاب رژیم اسلامی را درهم شکنیم!

Featured اعلامیه حزب حکمتیست،  این جنایات و سر به نیست کردن جوانان بی جواب نمیماند!  *سیاست ترور و ارعاب رژیم اسلامی را درهم شکنیم!

 خیزش انقلابی ده روزه مردم ایران جمهوری اسلامی را یک گام به پرتگاه سقوط نزدیک کرد. کل پیکره رژیم، از هر باند و جناحی، در وحشت سرنگونی بسیج شدند. از تریبونهای حکومتی به مردم توهین کردند، و در فراخوان برای سرکوب دست و پای همدیگر را لگد کردند. رژیم اسلامی در ابعاد چند هزار از معترضان دستگیر کرد و بیش از ٢٥ نفر را در اجتماعات با شلیک گلوله به قتل رساند. در زندانها جوانان را زیر شکنجه وحشیانه قرار داده است. همزمان که از تلویزیون برنامه های لاجوردی جلاد در زندان اوین در دهه شصت را بازپخش میکند، در زندانها تعدادی از جوانان را زیر شکنجه به قتل رساند اما جرات نکرد که همین را بگوید. گفتند: "خودکشی کرده اند"! اخیرا نیز آقای محمد نجفی وکیل شرافتمند پرونده برخی از دستگیر شدگان را در اراک دستگیر کرده اند.

جمهوری اسلامی اینبار تاکتیک سربه نیست کردن، گم و گور کردن جنازه جوانان در رودخانه و بیابان، دفن شبانه، "خودکشی" در زندان و غیره را برگزیده است. این ترور سفید است که هدفش ایجاد وحشت است اما همزمان نمی تواند وحشتش را از مردم پنهان کند. هدفشان اینست که مردم را به خانه هایشان بفرستد. اما کور خوانده اند. چند نفر را میتوانید بکشید؟ میلیونها نفر علیه نظام کثیف و آدمکش اسلامی بپاخاسته اند. اگر چند "میدان ژاله" هم درست کنید، مردم تصمیم گرفته اند کارتان را تمام کنند. این واکنش رژیمی است که همه چیزش در خیابانهای ایران زیرپا له شد و فریاد محکم سرنگونی، نه فقط کل حکومت نکبت اسلامی بلکه دنیا را تکان داده است.

جمهوری اسلامی و سران و کاربدستان جنایتکارش از چنگال عدالت مردم نخواهند گریخت. باید برای تک تک این جنایات حساب پس بدهید. جمهوری اسلامی باید برود و دارد میرود. روز محاکمه شما قاتلین اسلامی و سرمایه دارانی که خون مردم زحمتکش را در شیشه کرده اید، نزدیک است. مردم آزادیخواه ایران هیچکدام از این جنایت ها را فراموش نمی کنند و بر شما نمی بخشند. اگر قتل و ترور و اعدام تاکنون جواب داده بود که این وضع تان نبود. قتل جوانان معترض به بیکاری و گرسنگی و حکومت فقر و اختناق، تنها عزم مردم انقلابی برای تعیین تکلیف با کل جمهوری اسلامی و ریشه کن کردن این دمل چرکین از جامعه ایران را جزم تر میکند.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده ها و دوستان و همرزمان این جوانان پرشور و انقلابی، از مردم آزادیخواه و خانواده های دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی دعوت میکند که اجتماعات در مقابل زندانها را گسترش دهید و خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان و کلیه زندانیان سیاسی شوید. در هر اجتماع و اعتراضی باید شعار آزادی زندانیان سیاسی را به صدر برانیم. سیاست رژیم وقت خریدن و ارعاب جامعه است. این سیاست را باید با قدرت در داخل و خارج درهم شکست و به ضد خود تبدیل کرد. اجتماع و اعتراض علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی را همه جا گسترش دهیم. وقت آنست ایرانیان آزادیخواه در خارج کشور در ابعاد گسترده برعلیه حکومت شکنجه و قتل اسلامی بمیدان بیایند. عکس این جوانان را در تظاهراتها به مردم دنیا نشان دهیم. این جنایت ها بی جواب نمی ماند. نباید بی جواب بماند!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری و رفاه!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
٢٦ دی ۱۳۹۶ - ١٦ ژانویه ۲۰۱۸