»»
کمونیسم سیاسی یا بور: رفیق حمید تقوایی در سمیناری تحت عنوان "ح
حباب "رفراندوم و انت:  روحانی و ۱۵ نفر از کنشگران مدنی در بیست
خطر سرنگونی و اتحاد : ما بارها از جوانب مختلف در مورد لاینحل ب
نابود باد حکومت آپار:  میزانِ حُرمت و آزادی بشر در دنیای امروز
در ۸ مارس علیه رژیم :  به ۸ مارس روز جهانی زن نزدیک میشویم در
فائزه هاشمی، دیر بید: فائزه هاشمی هم در مقابل موج اعتراض ضد اس
در باره سرکوب وحشیان:  سرکوب دروایش گُنابادی، وابستگان مذهب به
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه

رژیم اسلامی همه چیزش را در خیابانهای سراسر ایران از دست داد - سمکو نوری

رژیم اسلامی همه چیزش را در خیابانهای سراسر ایران از دست داد، هر آنچه نماد و هویت و سیاست و مقدساتش بود زیر پای مردم معترض و جنبش سرنگونی له شد. اسلامش را به زیر کشیدند، مردم معترض بر روی عکس سران رژیم رژه رفتند، به مقرات اوباش سپاه و بسیج حمله کردند و تابلوهایشان را به زیر کشیدند، به آخوند گردن کلفت میلیاردر و مفت خور گفتند گورت را گم کن. رژیم ادمکشان اسلامی پیام مردم معترض را دریافت کرده، حالا از زندانهای مخوفش که نزدیک 40 سال است در آنها کشتار مبارزان و انقلابیون صورت میگیرد و دیگر کارایی برایش ندارند برای سرکوب اعتراضات اخیر و ایجاد ترس و وحشت دوباره، شروع کرده است. یکی از معترضان را کشتند و جسدش را شبانه به رودخانه کارون انداختند "آریا روزبه بابادی 20 ساله"، چندین نفر دیگر را نیز به شیوه های دیگر زیر شکنجه کشتند. "ساروقهرمانی 24 ساله" را نیز ابتدا ربودند، زیر شکنجه کشتند و به خانواده اش گفته اند که جسدش در سردخانه است و نباید با رسانه ها صحبت کنند. این شیوه از حذف معترضان برای ترساندن است و راستش نزدیک 4 دهه است که همین کار را میکنند اما سیر مبارزات جامعه، جوانان، زنان و کارگران درحال پیشروی است، حتما دراین راه کشته هم میدهیم و این را همه میدانند اما جامعه ای که یک صدا طی 10 روز کلیت رژیم را با نمادهایش با مکانهای سرکوبش پایین کشید عقب نمی نشیند. این رژیم باید برود. کشتن و سربه نیست کردن و اعدام در ملاء عام و هر جنایت دیگری ما را مصمم تر میکنند که این رژیم باید برود. در این دوره هم باید جلوی این خون پاشیدن رژیم به جامعه را گرفت، مردم معترض در سراسر ایران میتوانند جلوی در زندانهای رژیم تجمع کنند و خواهان آزادی عزیزانشان باشند. هیچ شک و شبهه ای در کار نیست، اگر فضای اعتراضی شهرها برای رژیم مهیا باشد تعداد بیشتری را خواهند کشت، نباید زندانیان را تنها گذاشت، این همان رژیمی است که طی چندین روز اخیر اوج عجز و ناتوانیش را به دنیا نشان داد. جلوی زندانها قرار بگذاریم و تجمع کنیم تا عزیزانمان را آزاد کنیم، اگر اعتراضی در کار نباشد و اگر فشاری در کار نباشد تعداد بیشتری کشته میشوند، ما میتوانیم جلوی یک فاجعه را بگیریم پس دست به کار شویم. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون