»»
تهدیدات نظامی و لشکر:  دولت فاشیت ترکیه از شب پنجشنبه ۱۸ ژانوی
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
بیانیه احزاب و سازما:  خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهید
اخبار و گزارشات کارگ:  زنده باد یاد کارگران وآتش نان جان باخته
اهمیت اعتصابات کارگر:  چندین رویداد جنبش کارگری ایران طی ماهها
رضا رخشان و سقوط تا :  اعتراضات اخیر چند هفته گذشته جامعه ایرا
اصلاحات، رفراندوم، س:  جنبش اعتراضی مردم در سه هفته اخیر خواست
دیماە ٩٦، دە روزی کە:  جامعە ایران ٣٩ سالە تشنە آزادی، برابری
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
دست مریزاد! لطفا مقا: محمود جان، ایمیلت را نداشتم در نتیجه فکر
اخبار و گزارشات کارگ:  - پرداخت یا وعده پرداخت قطره چکانی مطال
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب کارگران سد شفارود دهمین روزرا پ
سخن رانی اسماعیل بخش: سخن رانی اسماعیل بخشی -کنترل کارگری بر ک
اعلامیه حزب حکمتیست،:  خیزش انقلابی ده روزه مردم ایران جمهوری
رژیم اسلامی همه چیزش: رژیم اسلامی همه چیزش را در خیابانهای سرا
اطلاعيه كميته كردستا:  در جريان اعتراضات و نارضايتي هاي مردم س

مرگ محمد جراحی کیفر خواستی بر علیه سرمایه داری - پردل زارع

در هفته گذشته خبر مرگ محمد جراحی فعال کارگری، کسی که سالها برای طبقه کارگر ایران تلاش و مبارزه کرد و سالها طعم تلخ درد و رنج و شکنجه زندان حکومت اسلامی ایران را برای خوشبختی هم طبقه ای هایش به جان خرید و هیچ وقت از مبارزه برحق اش دست نکشید، عاقبت با بیماری سرطان ناشی از دوران سخت محکومیت زندان در بیمارستانی در شهر تهران جان سپرد. خبر درگذشت محمد جراحی در سایتهای خبری و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت.

طبقه کارگر ایران یکی از فعالین نام آشنای جنبش کارگری را از دست داد، محمد جراحی یک انسان آزادیخواه و برابری طلب و سوسیالیست بود که به دلیل دفاع از حق و حقوق کارگران در بیدادگاه های حکومت اسلامی محکوم شد و سالها درد دوری از خانواده و شکنجه در زندان را تحمل کرد و عاقبت به دلیل بیماری سرطان جان سپرد. پیکر رفیق محمد جراحی با حضور فعالین کارگری و خانواده هایشان که از اقصی نقاط ایران به تبریز رفته بودند در مراسم باشکوهی با سرود انترناسیونال و سخنرانی رهبران و چهره های خوشنام جنبش کارگری به خاک سپرده شد. محمد جراحی روزنه ای به مبارزه کارگری برای آزادی بود. وی فرزند کار بود و در تمام عمرش استثمار و حق کشی از گرده طبقه کارگر را با گوشت و پوست و استخوانش حس و درک کرده بود و برای خلاصی از این بردگی مزدی بهمراه هم طبقه ای هایش به پیکار طبقاتی پیوسته بود. از این منظر مرگ محمد جراحی کیفر خواستی برعلیه کلیت سیستم هار سرمایه داری و حکومت اسلامی در ایران و بیانگر جایگاه و پتانسیل اعتراضی این طبقه در کشکمش طبقاتی در ایران است.

عامل مرگ محمد جراحی و دیگر فعالین کارگری مانند شاهرخ زمانی و کورش بخشنده و دیگر فعالین سیاسی زندانی کشته شده در زندانهای رژیم اسلامی ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران است و بس، رژیمی که از بدو به قدرت رسیدنش تاکنون دست به دستگیری، سرکوب و کشتن فعالین عرصه های مختلف جنبش های اعتراضی چه در زندان و چه در خارج از زندان زده است. شرایط زندگی طبقه کارگر ایران در دوران حکومتمداری حسن روحانی چندین برابر به زیر خط فقر کشیده شده است، سرکوب طبقه کارگر شدت گرفته است، جواب اعتراضات و اعتصابات کارگری احکام قرون وسطایی و احکام سنگین زندان بوده است، هر روزه به تعداد بیکاران و مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی افزوده میشود و هر روزه شاهد پدیده تازه‌ای در فروش اعضای بدن کارگران هستیم. آنچه که بیش از همه لرزه بر پیکره رژیم اسلامی ایران انداخته است، وجود تحریمهای اقتصادی و فشار دولتهای غربی به سرکردگی امریکا و تهدیدات نظامی و جنگ طلبانه بر علیه رژیم اسلامی نیست بلکه وجود اعتراضات و اعتصابات کارگران در داخل و خارج از زندان است که هر روز طنین انداز میشود و کارگران بیشتری را با آهنگ اعتراض و اعتصاب هم صدا میکند و رژیم اسلامی را بیشتر به انزوا میراند و طبقه کارگر خشمگین را مصمم تر برای به دست آوردن مطالباتشان میکند.

کم نیستند رهبران کارگری چون محمد جراحی و دیگر فعالین که چه در زندان و چه در خارج از زندان تا اخرین لحظه زندگی شان برای بهتر شدن وضعیت زندگی کارگران ایران تلاش کردند و قهرمانانه برسر باورهای خود ایستادند و از مبارزه برحق خود دست نکشیدند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن با یک جمهوری سوسیالیستی هستند. یاد و خاطره این کارگرکمونیست و مبارز و انقلابی راه آزادی و برابری تا ابد در دل ما و دیگر مبارزان راه سوسیالیسم و برابری زنده خواهد ماند و خود را وارث و ادامه دهنده راه این کارگر انقلابی میدانیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
۱۱ اکتبر ۲۰۱۷