»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو

انتخابات در آلمان و نگرانی مردم - سعید یگانه

 

شروع بحران اقتصادی سرمایه داری ۲۰۰۸ به این طرف همچون سایر کشورهای سرمایه داری براقتصاد برتر کشور آلمان در اروپا نیز شاید به درجه ای کمتر از سایر کشورها تاثیر داشته و تاثیرات آن بر زندگی اقتصادی و معیشت  طبقه کارگر ومردم مزد بگیرآشکار و غیرقابل انکار و باعث  سرباز کردن بیشترشکاف طبقاتی و فاصله فاحشی بین فقر وثروت شده است .

این بحران و سر شکن کردن عواقب زیانبار آن بر اقتصاد و معیشت مردم ،علاوه براین فاکتورهای دیگری همچون موج وسیع پناهندگی بخصوص به کشور آلمان در سال ۲۰۱۵، نا امنی و پا گرفتن اقدامات تروریستی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان بعد از موج پناهندگی به اروپا ،بر رای مردم و نتیجه انتخابات اخیر در آلمان تاثیر داشته و برای اولین باربعد از شکست نازی و پایان جنگ جهانی دوم حزب الترا راست و پوپولیست آ اف دی ( آلترناتیو برای آلمان )به پارلمان راه یافته و به حزب سوم پارلمان بعد ازاحزاب دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات تبدیل شده است. برای اولین بار است که بخصوص حزب سوسیال دمکرات بعد از دهه ها این قدر ریزش آرا داشته و رای آن به بیست درصد رسیده است. طی چهار سال گذشته حکومت دو حزب ائتلافی سوسیال مسیحی سی اس او، تنها حزب قدرتمند ایالت بایرن و حزب دمکرات مسیحی سی دی او ، به رهبری خانم میرکل با حزب سوسیال دمکرات اس پی دی به دلیل بی توجهی و در نظر نگرفتن خواست و مطالبات مردم بخصوص در میان مردم محرومتر و بازنشستگان کم درآمد جامعه آلمان ، باعث ریزش آرا بیشتر ازسه میلیون دو حزب اصلی و قدرتمند به نفع حزب راست افراطی شده است .در واقع می شود گفت رای این بخش از مردم ناراضی به حزب راست افراطی ، عموما نه از سر راست بودن و خارجی ستیزی ، بلکه اعراض و هشداری بود به احزاب حاکم و قدرتمند و بی توجهی به خواست و مطالبات آنها است.

قدر مسلم اینکه در صورت وجود حزبی خارج از چهارچوب احزاب موجود که به تواند این شرایط را هضم کند و به خواست و مطالبات مردم ناراضی توجه بکند امکان اینکه این بخش از مردم ناراضی به این سمت بروند بسیار ضعیف میبود .حزب چپ سنتی پی دی اس و سبزها از چنین توان و توازنی برای جذب آرا مردم ناراضی بر خوردار نبوده و توانستند با در صدی ریزش آرا موقعیت قبلی خود را حفظ کنند.

در تمام نظر سنجی های قبل از انتخابات پیش بینی این که حزب فاشیست در این انتخابات به مجلس آلمان راه یابد، قابل مشاهده وبه یکی از نگرانی های عمده جامعه آلمان در طول تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده بود .این مسئله  از چشم مردم  واحزاب پارلمانی پنهان نبود.بر این اساس بخصوص دو حزب اصلی دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات که دوحزب رقیب برای کسب قدرت و در چهار سال گذشته حکومت را اداره می کردند ، در طول دوره تبلیغات انتخاباتی نهایت تلاش خود را به کار گرفتند که از طرفی مردم را با دادن وعده و وعید به آینده  امیدوار کنند و در عین حال مردم ناراضی  را ترغیب کنند که سیاهی لشکر حزب نوپای فاشیست نشوند و به آن رای ندهند . اما موفق نشدند.

نتیجه انتخابات و راه یافتن حزب فاشیست آ اف دی به پارلمان این کشور برای همه احزاب و بخصوص افکار عمومی با پیشینه تاریخی و جنایت نازی ها سنگین و نگران کننده است . این نگرانی را در پایان و اعلام نتیجه انتخابات به وضوح در رفتار احزاب و افکار عمومی مردم اشکار بود.به قول گونته گراف نویسنده معروف آلمانی " سابقه فاشیسم در آلمان عین کثافت توالتی است که هر چه سیفون را می کشی پس مانده آن جای خود باقی است." افکار عمومی آلمان به درست انگشت اتهام را به طرف دو حزب اصلی و قدرتمند نشانه رفته  و آنها را به دلیل بی توجهی به مطالبات مردم مقصر قلمداد می کنند.

نتیجه انتخابات و آرایش جدید احزاب

با انتشار نتیجه انتخابات ،رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان در مجلس این کشور به درستی اعلام کرد که این حزب در حکومت آینده شرکت نخواهد کرد.از آنجایی که همه احزاب اعلام کرده اند که با حزب دست راستی وارد هیچ گونه ائتلافی نخواهند شد و حتی اعلام کرده اند که در مجلس حاضر نیستند در کنار این حزب بنشینند،در صورتیکه حزب سوسیال دمکرات در دولت ائتلافی شرکت کند ، حزب فاشیست به عنوان سومین نیروی قدرتمند و صاحب رای در پارلمان و قوی ترین حزب اپوزیسیون، بنابر مقررات مجلس این کشور از امتیازات ویژه ای از جمله شرکت در هیئت رئیسه و فرصت سخنرانی بیشتر نسبت به سایر احزاب پیدا خواهد کرد . به این دلیل حزب سوسیال دمکرات ترجیح داده به عنوان اولین اپوزیسیون قوی در مجلس ظاهر شود و این امکان را از حزب فاشیست سلب کند . به گفته رئیس فراکسیون این حزب وظیفه خود را در چهار سال آینده مقابله با سیاستهای غلط و پس راندن حزب فاشیست اعلام کرده است. شکل حکومت آینده خانم مرکل به احتمال زیاد یک ائتلاف "جا مای کایی یعنی سیاه ، سبز و زرد خواهد بود". در غیر این صورت و در صورت عدم شرکت حزب سوسیال دمکرات در حکومت تجدید انتخابات احتمال قوی خواهد بود.

نتیجه انتخابات و نگرانی مردم 

طی سالهای گذشته یکی از ننتایج  بحران اقتصادی در اروپا رشد و پا گرفتن تمایلات فاشیستی چه در جامعه و چه در شکل احزاب دست راستی بوده است . آلمان با توجه به پیشینه تاریخی تحت تاثیر این روند قرار گرفته و بخصوص از سال ۲۰۱۵ با شروع موج پناهندگی به این کشوربا شکل گیری جنبشی با پرچم ضد اسلامی به اسم پگیدا در لایپزیک یکی از شهرهای بزرگ شرق آلمان در تقویت و پا گرفتن حزب فاشیستی آ اف دی نقش تعین کننده ای ایفا کرد .در یک خلع سیاسی و اقتصادی زخمهای کهنه می توانند سر باز کنند و ویروس آن جامعه را مریض وتمایلات نامطلوبی که جامعه آلمان هنوز از عواقب آن رنج می برد و شرم دارد ، دوباره به صحنه سیاست رانده شود و این اتفاقی بود که افتاد.

به جرئت می توان گفت که اکثریت مردم آلمان با وجود نارضایتی از وضع موجود ، از رشد فاشیسم و راه یابی حزب فاشیستی آ اف دی به مجلس و رشد این تمایلات در جامعه آلمان بسیار نگران و احزاب سیاسی از این بابت خود را سرزنش می کنند.

درشب بعد ازاعلام  نتایج انتخابات هزاران نفر از مردم ضد فاشیست دربرلین در مقابل لوکال این حزب تجمع کرده و تا نصف شب با شعار فاشیست برو گم شو، آلمان جای فاشیست نیست، اعتراض خود را به نتیجه این انتخابات اعلام کردند.

انتخابات در آلمان و خزیدن حزب فاشیست آ اف دی به مجلس آزمون بزرگی برای مردم و احزاب سیاسی و زمین لرزه و هشداری جدی به همه، آنهم در کشوری با پیشینه تاریخی تلخ در این زمینه است. باید جلو رشد این تمایلات فاشیستی را گرفت . احزاب فاشیستی را در اروپا و از جمله آلمان به حاشیه راند. این قبل از هر کس کار جنبش آزادیخواهی و ضد فاشیستی مردم این جوامع از جمله آلمان است. 

***