»»
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک
پیام کنگره هشتم حزب :  امروز در آستانه هفتم نوامبر، سالروز پیر
بیانیه کنگره ٨ حزب ح:  روز پس از روز، درصد کوچکتری از غولهای س
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
علیه موج جدید سرکوب : همه شواهد نشان میدهد، هیئت حاکمه جمهوری
محمود صالحی فوری و ب: روز شنبه ششم آبانماه 1396 محمود صالحی از
نشریه کنگره شماره 4 : نشریه ویژه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری
ناسیونالیسم، کمونیسم: مسال ملی و استقلالمساله استقلال ماهیتا ی
مشكل شوراى شهر يزد ":  در چند ماه اخير و پس از انتخاب سپنتا ني
در آستانه کنگره حزب :  در هفته آتی روزهای 4 و 5 نوامبر، کنگره

تروريست نيستيم، اسكان مى خواهيم! - سيف خدايارى

اين تيتر عنوان پلاكاردى است كه روز چهارشنبه ٢٣ اوت مهاجران معترض در مركز رم در دست گرفته بودند. روزى كه نيروهاى حافظ نظم موجود با تمام قوا و تجهيزات اقدام به تخليه ساختمان متروكه اى در مركز رم گرفتند كه از سال ٢٠١٣ به اشغال ٤٠٠ نفر از مهاجران و پناهجويان بى سرپناه در ايتاليا درآمده بود. كشمكش ها البته از مدتى قبل در جريان بود و مهاجران و پناهجويان براى دفاع از حق داشتن سرپناه اعتراض خود را در تمام مراجع "قانونى"، نهادهاى سازمان ملل و سازمانهاى خيريه نشان داده بودند، اما از روز يكشنبه بيستم اوت جارى، نيروهاى سركوبگر پليس در عملياتى كه شبيه "جنگ ضد ترور" است، اقدام به تخليه مراكز تجمع مهاجران و پناهجويان و نيز "پاكسازى" شهر از صدها هزار بى خانمان، كولى ها، قربانيان آسيب هاى اجتماعى، تن فروشها و ... نمودند كه با مقاومت قربانيان و نيز حمايت نسبى شهروندان كه هنوز "وجدان اجتماعى" آنان ته نكشيده است، روبرو شدند. 

 

درگيريهاى روز چهارشنبه منجر به زخمى شدن ١٣ نفر از معترضين شد كه توسط سازمان پزشكان بدون مرز تحت معالجه و نيز حمايت روانی قرار گرفتند. تصميم پليس براى عملياتى كردن تخليه منازل اشغال شده، هنگامى صورت گرفت كه بر اثر حادتر شدن وضعيت زيست پناهجويان و مهاجران، نگرانى از شورش آنها واقعى است. براى خَيل ميليونى قربانيان نابرابرى اجتماعى شهرهاى متروپل اروپا و از جمله ايتاليا، راهى جز طغيان عليه وضع موجود باقى نمانده است. كشور ايتاليا از دو دهه پيش با موجهاى پى در پى پناهجويانى روبروست كه همه گذشته خود را از دست داده اند و آينده اى نيز ندارند. علاوه بر پناهجويان و مهاجران، هزاران هزار نفر از شهروندان ايتاليايى محروم از حداقل امكانات و حمايتهاى اجتماعى به جمعيت ميليونى فرودستان و فراموش شدگان جامعه اضافه شده اند.

 

اين وضعيت كشورى نيست كه بر اثر جنگ داخلى، خشكسالى يا قهر طبيعت، سلطه "ديكتاتورى" و "عدم توسعه سرمايه دارى" از پاى در آمده باشد! ايتالياست، يكى از هشت كشور صنعتى و نيز ايتاليايى زيبا كه هر سال دهها ميليون توريست را جذب مى كند. بدون ترديد يكى از انگيزه هاى عمليات پليسى اخير به "زيباسازى" شهر و  صنعت توريسم مربوط مى شود. سرمايه دارى ناچار است زخم و زگيل هاى ناشى از نابرابرى شديد اجتماعى، استثمار، تبعيض، نژادپرستى و ديكتاتورى سرمايه بر سرنوشت بشر را پنهان كند تا چرخهاى خردكننده اش بچرخد. وجه ديگر پديده بى خانمانى، بى افقى و ماشين توليد كننده فرودستان شهرى، افزايش جرائم اجتماعى و به نسبت كمترى خطر نفوذ و نيرو گرفتن تروريسم اسلامى است. دستكم حمله تروريستى اخير در بارسلون نشان داد كه حاشيه نشينان و محرومان اجتماعى را مى توان راحت تر مغزشويى كرد و در ماشين كشتار تروريسم اسلامى انداخت.

 

وضعيت جارى محدود به ايتاليا، يونان، اسپانيا و فرانسه نيست، گرچه كشورهاى شمال اروپا هنوز به طور كامل مورد حمله سرمايه دارى به دستاوردهاى بيش از يك قرن مبارزه اجتماعى به رهبرى طبقه كارگر، سوسياليستها و كمونيستها براى برخوردارى از خدمات اجتماعى قرار نگرفته است و به اصطلاح پناهجويان "ولكام" هستند، اما حمله وسیعتر دولتهای سرمايه دارى به خدمات و رفاه اجتماعى و تشدید ریاضت اقتصادی، ناگزير به افزايش نابرابرى، بى خانمانى، افزايش آسيب هاى اجتماعى منجر شده است و جریانات ضدبشرى و ارتجاعی مانند فاشيسم، تروريسم اسلامى، امکان بیشتری برای شكار و جذب نبرو از میان قربانيان پیدا کرده اند. 

 

ترديدى نيست كه سرمايه دارى اروپا ظرفيت جمعيتى ده برابر مهاجران و پناهجويان فعلى را  دارد و ترديدى نيست كه سياست پناهجو و مهاجر پذيرى يا برعكس آن تابع سود و زيان سرمايه است. نيروى كار در جهان در حال مهاجرت است، درست مثل خود سرمايه. سرمايه دارى هار امروز، اما نمیخواهد شيب تعرض به دستاوردهاى طبقه كارگر و سوسياليست ها در قرن نوزدهم و بيستم را كم كند. سرمايه دارى مدام تلاش مى كند كه سطح توقع جامعه را پايين بياورد و بازتوليد و نمايش قربانيان نابرابرى اجتماعى تنها يكى از پرده هاى نمايش تراژيك- تروريستى است كه سرمايه دارى جهانى به روى پرده برده است. *