»»
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک
پیام کنگره هشتم حزب :  امروز در آستانه هفتم نوامبر، سالروز پیر
بیانیه کنگره ٨ حزب ح:  روز پس از روز، درصد کوچکتری از غولهای س
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
علیه موج جدید سرکوب : همه شواهد نشان میدهد، هیئت حاکمه جمهوری
محمود صالحی فوری و ب: روز شنبه ششم آبانماه 1396 محمود صالحی از
نشریه کنگره شماره 4 : نشریه ویژه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری
ناسیونالیسم، کمونیسم: مسال ملی و استقلالمساله استقلال ماهیتا ی
مشكل شوراى شهر يزد ":  در چند ماه اخير و پس از انتخاب سپنتا ني
در آستانه کنگره حزب :  در هفته آتی روزهای 4 و 5 نوامبر، کنگره

یادداشتی کوتاه بر نوشته حشمت مصطفی سلطانی! ناسیونالیسم بدون حمله به منصور حکمت اُمورش نمیگذرد! - پروین کابلی

 

حشمت مصطفی سلطانی در یاداشتی بر روی صفحه فیسبوکی خود به دفاع از برادرش رضا م. سلطانی میپردازد و تلاش میکند که برادرش را از مخمصه ای که ایجاد کرده است نجات دهد. رضا م.س در نوشته خود کمیته مرکزی وقت کومله را متهم به بی مسئولیتی و سهل انگاری در رابطه با ترور ر. صدیق کمانگر میکند. گویا این اتهام عده ای را - درست یا نادرست - وادار به جواب دادن کرده است. به نظر من این مسئله تا همین جا چیزی را مطرح نمیکند. فضای مجازی شرایطی را ایجاد نموده است که هرکسی میتواند از هر دری سخنی گوید. 

حشمت م. س که تلاش میکند اهمال رضا را بپوشند خود اتفاقا در همان دام می افتد و حمله "جانانه" را علیه کمونیسم کارگری و منصور حکمت شروع میکند. البته هم من میدانم و هم حشمت م.س که این حملات نه ابداع تازه ای است و نه نوآوری جدیدی. تکرار هزار باره ادعاهای ناسیونالیستی است که بدون نفرت پراکنی و دروغ گفتن آگاهانه علیه منصور حکمت نمیتواند ابراز وجود سیاسی کند. هرچه که جلو تر میرویم هدف اصلی نویسنده بیشتر آشکار میشود. ایشان قرار است سهل انگاری رضا را بپوشانند و زیر فرش جارو کنند اما خودش همان جا به زمین می نشیند. 

حشمت م.س می نویسد: "این آقایان (کمیتە مرکزی وقت کومەلە) هنوز کە هنوز است خودشان را بە کوچە علی چپ میزنند و هیچ اظهارنظر و گزارشی نە تنها بە مردم بلکە بە کادرها و اعضای تشکیلاتشان ندادەاند و نمی دهند. علیرغم انشعابات و کدورتهایشان هنوز کە هنوز است اشتباهات، خطاهای یکدیگر را میپوشانند و مشغول نان بە قرض دادن بە همدیگرهستند. ترور کاک صدیق، از بین رفتن تشکیلاتهای خارج از کردستان کومەلە، از بین رفتن گردان آریز در بانە، گردان ٢٢ اورمیە در دالانپر، کمیتە ناحیە اوارمانات در نوسود و نودشە، مرگ دکتر جعفر، ازبین رفتن گردان شوان فقط چند رقم از لیست بلند بالای این بی مسئولیتیها، بی کفایتیها و ناصادقیهاست". پایان نقل قول 

لطفا این نقل قول را چند بار بخوانید ببیند انگشت اتهام به خون کشیدن کمونیست ها و سوسیالیستها به سمت چه کسانی نشانه رفته است؟ چرا حتی یکبار از رژیم جنایتکار اسلامی اسم برده نمیشود؟ چرا متهم اصلی در صندلی خود قرار نمیگیرد؟ چه کسانی کمیته مرکزی وقت بودند؟ عده ای که خود را کمونیست میدانستند با هر انگیزه و هدفی! اما هدف نویسنده چیز دیگری است. این زمینه سازی را میخواهد که "به این آقایان (کمیتە مرکزی وقت کومەلە)" بگوید چرا حزب کمونیست ایران را تشکیل دادید؟ چرا کمونیسم و جریان کمونیستی را میخواستی به نیروی محرکه تشکیلات کومله تبدیل کردید؟ چرا منصور حکمت "فارس" را وارد تشکیلات کردید و علیه ناسیونالیسم کرد خود را سازمان دادید؟ 

کسی که سیر تحولات و روند تغییر مبارزه در کردستان و ایران را دنبال میکند و یا خود دخالت فعال در آن داشته است میداند که این نوشته خاک پاشیدن در صحنه مبارزه سیاسی، جعل تاریخ، اتهام جنائی زدن به یک نسل از کمونیست ها، از یک موضع ناسیونالیستی است. گرد و خاک کردن برای پنهان کردن حقایق و امتیاز دادن به جنبش خودی یعنی ناسیونالیسم برای پوشاندن حقیقت است. بحث نه ترور شخصیت برجسته ای مانند صدیق کمانگر است نه سهل انگاری کمیته مرکزی کومه له و نه تئوری های منصور حکمت. 

اگر بقول حشمت م. س که میگوید: "هیچ یک از تحلیلهای سیاسی منصور حکمت درست از آب درنیامد"، جواب این ادعا را در سطح تئوریها به کسی میدهند که در ادعایش کمی صداقت و چپ باشد، خود شما نمونه ناسیونالیسمی هستید که بی اختیار در مورد منصور حکمت و مقاله پولی و هزار اتهام به کمونیست ها سخن سرائی فرمودید. یادتان هست منصور حکمت در یک سخنرانی به صراحت اعلام میکند که "یک خط میخواهد کومه له را به خبات تبدیل کند"! در این مورد چه میگوئید؟ شما دارید از خبات جلو میزنید! ما کمونیسم کارگری نه آن وقت و نه اکنون هم اجازه نخواهیم داد که ناسیونالیست ها تاریخ مبارزه کمونیست ها را مطابق امیال زمانه شان بازسازی کنند و راجع به کمونیسم و کمونیست ها نفرت پراکنی ملی کنند. تجربه کردستان عراق نشان داد که مبارزات مردم به کجا کشیده شد. مردم نه نان دارند و نه آب و نه برق. دولت کردستان حتی از پرداخت حقوق کارمندان سرباز میزند. اگر یک جو انصاف داشتید میرفتید و تمام موضع گیریها و نظرات منصور حکمت را در مورد حل مسئله ملی و کردستان نگاهی میکردید میفهمیدید که چه کسی به صراحت و روشنی در این مورد صحبت نموده و برنامه داشته و دارد. 

نقطه قوت کومله در وجود گرایش چپ و کمونیسم بود و نقطه ضعفش نالیسونالیسم. منصور حکمت این گرایش نالیسونالیستی را به چلنچ کشید و اتفاقا نخواست در صندلی راحتی که میتوانست در درون حزب کمونیست ایران داشته باشد جا خوش کند و نظاره گر از بین رفتن آمال صدها کمونیست انقلابی باشد که در صفوف کومله بودند. کمونیسم کارگری جوابی به این موقعیت بود. و حتما حشمت م. س خبر دارد وقتی منصور حکمت از حزب کمونیست ایران رفت فقط قلمش را با خودش برد. این ادعاهای بی پایه تنها نشان اینست که نویسنده خواسته است با هرچه شنیده و به فکرش رسیده است علیه کمونیسم کارگری و کمونیست های کومله و حزب کمونیست ایران و منصور حکمت روی کاغذ بیاورد. خوب است اسناد جدائی و تحویل حزب وجود دارند و طرفین آنرا امضا کرده اند! 

حشمت م. س نیز ادعاهای بی پایه ای علیه رفیق صدیق کمانگر کرده و از زبان وی مواضعی را بازگو کرده است که خودش هم نمیتواند آنرا اثبات کند. آخرین سخنرانی رفیق صدیق در باره کمونیسم کارگری جواب کل این دنیای کج و کوله و خیالی حشمت م. س را میدهد. 

در جایی با شما موافق هستم که میگویید: منصور حکمت "از نظر اجتماعی مشوق بی اخلاقی بود". اتفاقا منصور حکمت انسان عمیقا اصولی ای بود و اینجا من بحث در باره مفهوم اخلاق را با شما ندارم. اما میدانم منظورتان چیست. بله، منصور حکمت با اخلاقیات کهنه، عقب مانده، عشیره ای، ضد زن، ناسیونالیستی و نژاد پرستانه، بیگانه بود و رسوبات آنرا در کومه له روبید. گوش دادن به آهنگهای عصر عجر اصلا جایی و مکانی در افکار منصور حکمت نداشت. اینجا هم ادعایتان تکراری و کهنه است. باور کنید شما اولین کسی نیستید که این "بی اخلاقی" را به وی نسبت میدهید. متاسفم که در صف "با اخلاقان" قرار گرفتید.

 

Last modified onMonday, 21 August 2017 08:46