»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
چپ در دانشگاە، بمناس: سوال: دە سال پیش شما یکی از دانشجویان فع
ما چیزی برای از دست : کارگران و مزدبگیران: همچنان که اطلاع دا
ناسیونالیسم و زلزله،:  آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردست
ده سال گذشت درود بر :  کمتر از یک هفته به شانزدهم آذر روز دانش
تجربە داب پس از ١٠ س:  سال ١٣٨٦ فضای دانشگاە های ایران بعد از
حمله نظامی تحت پوشش :  طی هفته اخیر رسانه های بستر اصلی و اجتم
گرانى: سياست فلاكت -:  تصميم دولت براى افزايش قيمت نان از اول
گرامیداشت ١٦ آذر دفا: در دنیای پر تحول ما که حکومتهای استبدادی
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
زلزله ، جمهوری اسلام: ابعاد خسارت و تلفات انسانی فاجعه زلزله د
خشونت نسبت به زنان، :  در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را جستجو
استفاده از کودکان در: در هفته گذشته فیلمی کوتاه و گزارش گونه ت
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
سخنان فاتح شیخ در کن:  قلب من امروز لبریز افتخار و شادی است از
حراج بردگان در ليبى :  در روزهاى اخير پرده از جنايت ديگرى در ن

گزارش برگزاری کنفرانس هفتم تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست

 

کنفرانس هفتم تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست، روز شنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶ در شهر استکهلم سوئد به میزبانی رفقای تشکیلات استکهلم و با حضور و شرکت اعضای تشکیلات خارج و جمعی از اعضای رهبری حزب و همچنین شرکت اینترنتی رفقایی که بدلایل گوناگون نتوانسته بودند حضوری در کنفرانس شرکت داشته باشند از جمله اعضای حزب در آلمان، کانادا و یوتبوری، از طریق سکایپ در کنفرانس و مباحث و تصمیم گیری های آن شرکت داشتند برگزار شد، جمعی از رفقا و دوستان حزب هم به عنوان مهمان به کنفرانس دعوت شده بودند. 

 

کنفرانس با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز بکار کرد. سپس انتخاب هیئت رئیسه و آئین نامه کنفرانس و دستورهای پیشنهادی کمیته خارج کشور به تصویب رسید. نخستین بحث کنفرانس افتتاحیه رفیق رحمان حسین زاده رئیس دفتر سیاسی حزب بود. رئیس دفتر سیاسی در سخنرانی افتتاحیه ضمن قدردانی از یک دوره فعالیت تشکیلات خارج کشور، به رویدادهای مهمی که در سطح جهان و ایران از جمله نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و عواقب آن، وضعیت رژیم اسلامی و مسئله برجام و چشم انداز برای فعالیتهای دخالتگرانه تشکیلات خارج کشور اشاره کرد. مبحث بعدی گزارش فعالیت دوره گذشته تشکیلات خارج کشور به کنفرانس بود که ناصر مرادی دبیر کمیته خارج کشور این گزارش را به کنفرانس ارائه داد. کمیته خارج گزارش و پلاتفرم و پروژه های فعالیت دوره آتی را کتبا در اختیار شرکت کنندگان در کنفرانس قرار داده بود تا رفقا و دوستان با آمادگی بیشتری بتوانند در بحثها اظهار نظر کنند. در قسمت گزارش و ارزیابی رفقای عضو تشکیلات کشورهای مختلف و رفقای مهمان فعالانه شرکت کردند و نقاط قوت فعالیتهای این دوره را یادآوری و کمبودها و راههای پیشروی بیشتر برای فعالیت دوره آینده را بر شمردند. دخالت فعالانه اکثر شرکت کنندگان در کنفرانس و تاکید بر روشهای تضمین دخالت و فعالیت حزب در خارج کشور فضای بسیار سرزنده و مشوقی را در کنفرانس فراهم کرده بود همچنین دخالت رفقایی که از طریق سکایپ شرکت داشتند ابعاد دخالت و اظهار نظرهمه تشکیلاتها در کنفرانس را تکمیل می کرد. 

 

دستور جلسه دیگر کنفرانس روند های جدید اوضاع سیاسی بود که که قبل از ارائه پلاتفرم توسط ناصر مرادی به نشست کنفرانس ارائه گردید. ناصر مرادی به روندهای جدید اوضاع سیاسی در جهان و منطقه و تاثیرات آن بر جامعه ایران، انتخاب ترامپ به ریاست دولت آمریکا چشم انداز رشد گروههای راسیستی، سربرآوردن احزاب راست و پوپولیست در اروپا، بیعت اپوزیسیون راست وناسونالیست پرو غربی ایرانی با این روند و مخاطراتی که طبقه کارگر وجنبش های آزادیخواه و برابری طلب را تهدید می کند اشاره کرد و به اهمیت دخالتگری فعال تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست و نقش کمونیستها و طبقه کارگر جهانی برای عقب راندن جنبشهای دست راستی و پیشروی جبهه کارگر و کمونیست پرداخت. سپس سعید آرمان سند پلاتفرم و پروژه های پیشنهادی کمیته خارج به کنفرانس را ارائه و معرفی نمود. سعید آرمان ضمن تاکید بر وظایف حزبی و تشکیلاتی گفت، یک وجه مهم فعالیت تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست تامین حضور سیاسی و اجتماعی قابل روئیت در جامعه است. برای این مهم باید کادرها و اعضای رهبری ما درگیر پروژه هائی شوند و نهادهای موجود در عرصه دفاع از حقوق زن، علیه راسیسم، تقابل با اسلام سیاسی، سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز، رابطه با احزاب و نهادها، برقراری ارتباط با اتحادیه ها و نهادهای کارگری را تحکیم و گسترش دهیم. ایجاد شبکه ای از سازمان های چپ کشورهای محل فعالیت به منظور کسب حمایت و همبستگی متقابل از مبارزات، اعتصابات و اعتراضات کارگران و اقشار مختلف مردم در ایران و شرکت جانبدارانه در اعتراضات توده‌اى و کارگرى و حرکتهاى رادیکال در خارج کشور جزو پروژه های ما است. سند پلاتفرم دوره آتی به اتفاق آرا شرکت کنندگان به تصویب رسید. 

 

دستور بعدی کنفرانس استقبال از صدمین سالگرد انقلاب اکتبر بود  که فاتح شیخ این بحث را معرفی و تاکید کرد که بزرگداشت انقلاب اکتبر برای جنبش کمونیسم پرولتری در سراسر جهان دارای خصلت پایدار هویت کمونیستی و انترناسیونالیستی است. حزب حکمتیست و تشکیلات خارج حزب، برای بزرگداشت شایسته انقلاب پرولتری عظیم اکتبر مجموعه فعالیتهایی را در دستور کار قرار می دهد. از جمله انتشار چند شماره بولتن مباحثات به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر در فرم نشریه تئوریک سیاسی و انتشار آثار منصور حکمت در زمینه پیروزی انقلاب اکتبر، درسهای شکست آن، نقد سوسیالیستی تجربه شوروی و بررسی تحولات اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی.

 

دستور پایانی کنفرانس انتخابات برای تعیین کمیته خارج کشور بود. در بخش انتخابات از میان اعضای کاندید، رفقا: ناصر مرادی، پروین کابلی، کریم نوری، سیف خدایاری و هیرش مجیدی نیا بعنوان اعضای کمیته خارج کشور انتخاب شدند. همچنین در اولین نشست کمیته، ناصرمرادی بعنوان دبیر کمیته و پروین کابلی بعنوان معاون دبیر انتخاب شدند. 

 

کمیته تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

 

۲۴ نوامبر ۲۰۱۶