»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو

گزارش آکسیون و فعالیتهای تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست بمناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام

با نزدیک شدن به ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه و مخالفت با مجازات اعدام تشکیلاتهای کشوری و شهری خارج کشور حزب حکمتیست در شهرهای تورنتو، استکهلم، گوتنبرگ، اسلو و لندن با صدور اطلاعیه و اعلام در رسانه های مختلف تمام آزادیخواهان و مخالفین مجازات اعدام را به حرکتی متحدانه در مقابل سفارتخانه های رژیم اسلامی ایران و میادین این شهرهای فراخوانده و از مردم خواستند روز ده اکتبر را روز مبارزه و مقابله علیه احکام قرون وسطایی مجازات اعدام تبدیل کنند و علیه سیاست و اجرای اعدامها توسط رژیم اسلامی ایران به میدان بیایند.

 

خلاصه ای از برگزاری این آکسیون ها و فعالیت ها در شهرهای مختلف به شرح زیر است:   

 

اسلو:

روز شنبه ۸ اکتبر آکسیونی اعتراضی در مقابل پارلمان نروژ در شهر اسلو برگزار گردید. در این آکسیون فعالین حزب حکمتیست و حزب کمونیست کارگری ایران به مدت یک ساعت با سخنرانی به زبان نروژی و فارسی علیه مجازات اعدام و سیاست دولتها و قدرتهای جنایتکار و کشتار زندانیان و اسیران دربند به افشای ماهیت جنایتکارانه جمهوری اسلامی و کشتارهای دستجمعی در زندانهای رژیم پرداختند و خواهان مبارزه و اعتراض بین المللی برای لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همزمان نمایشگاهی از تراکت و پوستر و لیست طولانی اعدامها و کشتار های دهه ۶۰ زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی همراه با عکس سران جنایتکار رژیم برپا بود که توجه مردم و عابرین را بخود جلب می کرد. در این تجمع عزیز عبدالله پور دبیر کمیته نروژ تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست سخنرانی کرد و احکام اعدام را عملی شنیع و وحشیانه که توسط دولتها برای ارعاب و به تسلیم وادار کردن مردم و معترضین به نظم موجود بکار گرفته می شود محکوم کرد.

 

استکهلم:

روز دوشنبه ۱۰ اکتبر با فراخوان تشکیلات استکهلم حزب حکمتیست و سازمان سراسری پناهندگان –بیمرز، آکسیونی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر استکهلم برگزار گردید. این آکسیون با شعارهای کوبنده علیه جمهوری اسلامی شروع شد و در ادامه سخنرانی هایی در محکوم کردن مجازات اعدام در جمهوری اسلامی و همدردی با خانواده های اعدامی ادامه یافت. از جمله این سخنرانان سیوان کریمی عضو دفتر سیاسی حزب حکمتیست و عباس رضایی دبیر سازمان سراسری پناهندگان واحد سوئد بودند. در ادامه رفقا بابک سراج، علیرضا شافعی و زاگرس روحانی از اعضای حزب حکمتیست طی سخنانی در مقابل دوربین تلویریون به افشای ماهیت جمهوری اسلامی و سیاست مجازات اعدام پرداختند و رپرتاژی تصویری از این آکسیون و اهداف آن تهیه کردند. در این آکسیون که به مدت یک ساعت ادامه داشت، سخنرانان متعدد انزجار خود را از مجازات اعدام و سیستم آدم کشی جمهوری اسلامی اعلام کردند. 

 

گوتنبرگ:

درشهر گوتنبرگ سوئد هم همگام با شهرهای دیگر، روز دوشنبه ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام آکسیون با شکوهی علیه اعدام  و حکومت اسلامی صد هزار اعدام برگزار شد. این آکسیون اعتراضی از ساعت ۱۷.30 بعدازظهر به فراخوان واحدهای گوتنبرگ  حزب حکمتیست، حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران در میدان مرکزی شهر گوتنبرگ (برنز پارکن)  برگزار گردید. تعداد زیادی از فعالین سیاسی و اجتماعی با باندرولها و دهها پلاکارد و عکسهای اعدام شدگان، توجه رهگذران را به خود جلب نمودند و یک بار دیگر پرچم رسوایی حکومت اسلامی ایران را در مقابل شهروندان گوتنبرگ گرفتند. 

از تریبون آکسیون اعتراضی از طرف فراخوان دهندگان کریم نوری عضو کمیته مرکزی حزب حکمتیست در افشای جنایات جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه حاکمیت این رژیم جنایتکار، بر لزوم  مبارزه  گسترده برای سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کرد و خواستار لغو مجازات حکم اعدام و آزادی  بیقید و شرط زندانیان سیاسی  در ایران شد. کریم نوری در سخنرانی خود گفت ما دولت سوئد را به خاطر مماشات با حکومت اسلامی ایران که حکومت صد هزار اعدام است محکوم می کنیم و خواهان این هستیم که تمام سران حکومت اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران محاکمه شوند.

در این اعتراضی شرکت کننده گان ضمن بیان انزجار از  مجازات اعدام و همچنین رژیم صد هزار اعدام بار دیگر بر اعدام بعنوان قتل عمد دولتی تاکید نمودند. گفتند که ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان برای کشتن انسانها در حرکت است و مبارزه برای لغو اعدام جدا از سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه علیه رژیم آدمکش اسلامی نیست. شرکت کنندگان عنوان نمودند که ما امروز در روز جهانی مبارزه علیه اعدام تلاش می کنیم پژواک صدای جنبش علیه اعدام در ایران را با جنبش جهانی علیه اعدام گره بزنیم و خواهان الغای این بربریت تحت عنوان "مجازات "شویم. شرکت کنندگان در این آکسیون با  شعارهای "نه به اعدام"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و مرگ بر جمهوری اسلامی آکسیون اعتراضی خود را بپایان بردند.

 

تورنتو:

روز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ مصادف با روز جهانی علیه اعدام به فراخوان احزاب و جریانات چپ و کمونیست در سراسر دنیا تظاهراتهایی برگزار شد. حزب کمونیست کارگری حکمتیست و فعالین این حزب هم این روز در سراسر دنیا در اعتراضات شرکت فعال داشتند. تشکیلات کانادا حزب کمونیست کارگری حکمتیست هم طی فراخوانی از همه آزادیخواهان و مخالفین مجازات اعدام در سطح شهر تورنتو دعوت به عمل اورد تا در آکسیون این روز در میدان ملستمن شهر تونتو حضور بهم رسانند.

                                  

در روز دوشنبه ۱۰ اکتبر مراسم با حضور فعالین احزاب و جریانات چپ و کمونیست در ساعت پنج عصر آغاز شد و تا دو ساعت ادامه داشت. در این مراسم علاوه بر نصب پلاکارد و تصاویر مربوط به اعدام در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، نمایندگانی از سوی جریانات مختلف سخنرانی کردند. از طرف کمیته کانادا حزب کمونیست کارگری حکمتیست نیز رفیق فخری جواهری عضو کمیته مرکزی حزب سخنرانی کردند و اهم سخنان ایشان به طور خلاصه عبارت بودند از اینکه اعدام قتل عمد دولتی است و اعدام مجازات نیست بلکه گرفتن حق حیات از انسانها است. هیچ دولتی تحت هیچ عنوانی حق گرفتن حیات انسانها را ندارد. جمهوری اسلامی از ابتدا تا حال حاضر با کشتار مخالفین سیاسی و کمونیستها و آزادیخواهان توانسته در قدرت باقی بماند و هزاران هزار از آزادیخواهان را به جوخه های مرگ سپرده است. ما اعلام میکنیم که طبقه کارگر ایران اگر روزی در قدرت باشد نه تنها اعدام را لغو میکند بلکه مجازات حبس ابد را نیز لغو خواهد کرد. همه سران و وابستگان جمهوری اسلامی که در شکنجه و تجاوز و اعدام دست داشته اند باید در دادگاهی علنی بجرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی محاکمه شوند. مراسم با سر دادن شعار و چند سخنرانی به پایان رسید. 

لندن:

همینجا به اطلاع می رسانیم به همین مناسبت و به یاد جانباختگان دهه خونین ۶۰ تشکیلات انگلیس حزب حکمتیست روز شنبه ۱۵ اکتبر مراسمی را در شهر لندن سازمان خواهد داد. تراکت و آفیش این مراسم و لیست سخنرانان و آدرس محل مراسم همراه این گزارش منتشر می شود. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

مجازات اعدام ملغی باید گردد!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارګری ایران - حکمتیست

۱۳ اکتبر ۲۰۱۶