»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
چپ در دانشگاە، بمناس: سوال: دە سال پیش شما یکی از دانشجویان فع
ما چیزی برای از دست : کارگران و مزدبگیران: همچنان که اطلاع دا
ناسیونالیسم و زلزله،:  آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردست
ده سال گذشت درود بر :  کمتر از یک هفته به شانزدهم آذر روز دانش
تجربە داب پس از ١٠ س:  سال ١٣٨٦ فضای دانشگاە های ایران بعد از
حمله نظامی تحت پوشش :  طی هفته اخیر رسانه های بستر اصلی و اجتم
گرانى: سياست فلاكت -:  تصميم دولت براى افزايش قيمت نان از اول
گرامیداشت ١٦ آذر دفا: در دنیای پر تحول ما که حکومتهای استبدادی
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
زلزله ، جمهوری اسلام: ابعاد خسارت و تلفات انسانی فاجعه زلزله د
خشونت نسبت به زنان، :  در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را جستجو
استفاده از کودکان در: در هفته گذشته فیلمی کوتاه و گزارش گونه ت
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
سخنان فاتح شیخ در کن:  قلب من امروز لبریز افتخار و شادی است از
حراج بردگان در ليبى :  در روزهاى اخير پرده از جنايت ديگرى در ن

اطلاعىه كميته كردستان حزب حكمتيست درباره حمله جنايتكارانه رژيم تركيه به شهر شنگال و كردستان سوريه!

 

 بامداد روز گذشته ،  ٢٥ آپريل هواپيماهاى دولت تركيه كوهستانهاى اطراف شهر شنگال در كردستان عراق و مناطقى در نزديكى شهر ديرك در كردستان سوريه را كه مقر و راديو نيروهاى سوريه دمكراتيك در آن مستقر است بمباران  كردند . در اين حمله جنايتكارانه ٢٠ نفر از افراد مسلح نيروهاى سوريه دمكراتيك و  ٥ نفر از پيشمرگان اقليم كردستان جان باخته و همچنين عده زيادى از مردم منطقه زخمى شدند .

اين حمله تجاوزگرانه دولت فاشيست تركيه كه به بهانه وجود پ ، ك،ك در خاك عراق  وعليه پيشرويهاى نيروهاى مسلح كردستان سوريه  در مقابل  نيروهاى داعش صورت مى گيرد ، در واقع اقدامى پيشگيرانه در مقابل اعتراضات مردم كردستان تركيه عليه سركوبگريهاى دولت اردوغان است . اين تعرض جنايتكارانه بر عليه مردم و مبارزين كشورهاى همسايه كه با تبانى حزب دمكرات كردستان عراق و تائيد ديگر قدرتهاى منطقه صورت گرفته است ، يكبار ديگر پرده از روى چهره و سياست هاى رياكارانه قدرتهاى بزرگ در تداوم سناريوى سياه تحميل شده بر مردم بى دفاع منطقه برداشت . 

مردم و سازمانها ونهادهاى انسان دوست بايد صداى اعتراض خود را عليه كردنكشى آشكار دولت منفور تركيه بلند كنند .  كارگران و مردم زحمتكش در منطقه براى كوتاه كردن دست دولت قلدر اردوغان از مسكّن و خانه وزندگى اشان  چشم اميد به طبقه كارگر و جنبش آزاديخواهى در تركيه دوخته اند . 

كميته كردستان حزب حكمتيست ضمن محكوم كردن اين دست درازى بيشرمانه مردم و جريانات آزاديخواه و انساندوست را به اعتراض عليه اين اقدام شرم آور فرا مى خواند.

 

كميته كردستان حزب کمونیست کارگری ایران-  حكمتيست

٢٦ آوريل ٢٠١٧