»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو

اطلاعىه كميته كردستان حزب حكمتيست درباره حمله جنايتكارانه رژيم تركيه به شهر شنگال و كردستان سوريه!

 

 بامداد روز گذشته ،  ٢٥ آپريل هواپيماهاى دولت تركيه كوهستانهاى اطراف شهر شنگال در كردستان عراق و مناطقى در نزديكى شهر ديرك در كردستان سوريه را كه مقر و راديو نيروهاى سوريه دمكراتيك در آن مستقر است بمباران  كردند . در اين حمله جنايتكارانه ٢٠ نفر از افراد مسلح نيروهاى سوريه دمكراتيك و  ٥ نفر از پيشمرگان اقليم كردستان جان باخته و همچنين عده زيادى از مردم منطقه زخمى شدند .

اين حمله تجاوزگرانه دولت فاشيست تركيه كه به بهانه وجود پ ، ك،ك در خاك عراق  وعليه پيشرويهاى نيروهاى مسلح كردستان سوريه  در مقابل  نيروهاى داعش صورت مى گيرد ، در واقع اقدامى پيشگيرانه در مقابل اعتراضات مردم كردستان تركيه عليه سركوبگريهاى دولت اردوغان است . اين تعرض جنايتكارانه بر عليه مردم و مبارزين كشورهاى همسايه كه با تبانى حزب دمكرات كردستان عراق و تائيد ديگر قدرتهاى منطقه صورت گرفته است ، يكبار ديگر پرده از روى چهره و سياست هاى رياكارانه قدرتهاى بزرگ در تداوم سناريوى سياه تحميل شده بر مردم بى دفاع منطقه برداشت . 

مردم و سازمانها ونهادهاى انسان دوست بايد صداى اعتراض خود را عليه كردنكشى آشكار دولت منفور تركيه بلند كنند .  كارگران و مردم زحمتكش در منطقه براى كوتاه كردن دست دولت قلدر اردوغان از مسكّن و خانه وزندگى اشان  چشم اميد به طبقه كارگر و جنبش آزاديخواهى در تركيه دوخته اند . 

كميته كردستان حزب حكمتيست ضمن محكوم كردن اين دست درازى بيشرمانه مردم و جريانات آزاديخواه و انساندوست را به اعتراض عليه اين اقدام شرم آور فرا مى خواند.

 

كميته كردستان حزب کمونیست کارگری ایران-  حكمتيست

٢٦ آوريل ٢٠١٧