»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
چپ در دانشگاە، بمناس: سوال: دە سال پیش شما یکی از دانشجویان فع
ما چیزی برای از دست : کارگران و مزدبگیران: همچنان که اطلاع دا
ناسیونالیسم و زلزله،:  آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردست
ده سال گذشت درود بر :  کمتر از یک هفته به شانزدهم آذر روز دانش
تجربە داب پس از ١٠ س:  سال ١٣٨٦ فضای دانشگاە های ایران بعد از
حمله نظامی تحت پوشش :  طی هفته اخیر رسانه های بستر اصلی و اجتم
گرانى: سياست فلاكت -:  تصميم دولت براى افزايش قيمت نان از اول
گرامیداشت ١٦ آذر دفا: در دنیای پر تحول ما که حکومتهای استبدادی
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
زلزله ، جمهوری اسلام: ابعاد خسارت و تلفات انسانی فاجعه زلزله د
خشونت نسبت به زنان، :  در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را جستجو
استفاده از کودکان در: در هفته گذشته فیلمی کوتاه و گزارش گونه ت
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
سخنان فاتح شیخ در کن:  قلب من امروز لبریز افتخار و شادی است از
حراج بردگان در ليبى :  در روزهاى اخير پرده از جنايت ديگرى در ن

اجتماع سراسری معلمان، تحصیل رایگان حق بچه های ما است - اعلامیه حزب حکمتیست.

 

امروز بار دیگر معلمان در سراسر کشور متحدانه بمیدان آمدند. این اجتماعات در تهران مقابل مجلس اسلامی و در استانهای دیگر مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد. معلمان شاغل و بازنشسته در سراسر کشور بار دیگر خواستهایشان را طی قطعنامه ای اعلام کردند. در تهران، تبریز، اردبیل، اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز، بوشهر، کوهدشت، جزیره خارک، قزوین، اراک، سنندج، سقز، مریوان، بانه، کامیاران، دیواندره، دهگلان، قروه، بجنورد، تربت حیدریه، البرز، چهارمحال بختیاری، بندرعباس، الیگودرز، شهرکرد، شاهرود، یزد، فردوس، گلستان، رشت، لامرد، و ... اجتماعات معلمان برگزار شد. معلمان بار دیگر از تحصیل رایگان و حق آموزش برای شهروندان و بهبود و تغییر نظام آموزشی سخن گفتند. معلمان به فقر و تبعیض و سرکوب اعتراض کردند و خواهان آزادی معلمان زندانی شدند. معلمان بر حقوق بالای خط فقر، ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، تامین امنیت شغلی برای تمام فرهنگیان در بخشهای دولتی و خصوصی، اصلاح ساختار بیمه معلمان، بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش و پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان تاکید کردند. معلمان در تقابل با امنیتی کردن اعتراضات و اجتماعات بر لغو پرونده های امنیتی علیه معلمان و آزادی اسماعیل عبدی تاکید کردند، "زندانی کردن معلم را مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی" نام گذاشتند و اعلام کردند "جای معلم کلاس است نه زندان"!

دو روز دیگر بازنشستگان سراسر کشور قرار است اعتراضشان را ادامه دهند. اعتراض امروز معلمان شاغل و بازنشسته در کنار اعتراضات گسترده کارگران در گوشه گوشه ایران، جبهه های مختلف اعتراض اردوی کار ایران علیه وضع موجود است. جنبشی است علیه فقر و فلاکت، علیه بیکاری مزمن، علیه مصائب و مشقات سرمایه داری، جنبشی برای رفاه و اعاده حرمت از دهها میلیون انسان که توسط جمهوری اسلامی و سرمایه داری به قعر فقر و بی حرمتی رانده شده اند و اعتراض برحق شان با چماق سرمایه پاسخ میگیرد. این اعتراضات اگر بیانگر یک نکته ساده باشد، اینست که جامعه و اردوی مردم کارگر و زحمتکش تسلیم جمهوری اسلامی نشده است و علیرغم سرکوب و پرونده سازی و گرو کشی امنیتی، اعتراضات در اشکال وسیع تر و با ابتکارات جدید گسترش می یابند. آنچه کارگران و معلمان طرح میکنند حرف دل اکثریت عظیمی از جامعه ایران است. حزب کمونیست کارگری – حکمتیست به اعتراض متحد و باشکوه معلمان و کارگران سراسر کشور درود میفرستد و از خواستهای برحق آنها و مبارزه شان برای برابری و رفع تبعیض حمایت میکند. این مبارزه از حمایت بخشهای مختلف طبقه کارگر، زنان و مردان آزادیخواه در داخل و خارج کشور برخوردار است. کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

۱۹ اسفند ۱۳۹۵- ۹ مارس ۲۰۱۷