»»
تهدیدات نظامی و لشکر:  دولت فاشیت ترکیه از شب پنجشنبه ۱۸ ژانوی
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
بیانیه احزاب و سازما:  خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهید
اخبار و گزارشات کارگ:  زنده باد یاد کارگران وآتش نان جان باخته
اهمیت اعتصابات کارگر:  چندین رویداد جنبش کارگری ایران طی ماهها
رضا رخشان و سقوط تا :  اعتراضات اخیر چند هفته گذشته جامعه ایرا
اصلاحات، رفراندوم، س:  جنبش اعتراضی مردم در سه هفته اخیر خواست
دیماە ٩٦، دە روزی کە:  جامعە ایران ٣٩ سالە تشنە آزادی، برابری
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
دست مریزاد! لطفا مقا: محمود جان، ایمیلت را نداشتم در نتیجه فکر
اخبار و گزارشات کارگ:  - پرداخت یا وعده پرداخت قطره چکانی مطال
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب کارگران سد شفارود دهمین روزرا پ
سخن رانی اسماعیل بخش: سخن رانی اسماعیل بخشی -کنترل کارگری بر ک
اعلامیه حزب حکمتیست،:  خیزش انقلابی ده روزه مردم ایران جمهوری
رژیم اسلامی همه چیزش: رژیم اسلامی همه چیزش را در خیابانهای سرا
اطلاعيه كميته كردستا:  در جريان اعتراضات و نارضايتي هاي مردم س

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست در باره : اقدام انسانی مردم سنندج و خانواده دلیر احمدی در نجات جان رشاد رشیدی

روز سه شنبه ٢ شهريور قراربود حكم قصاص رشاد رشيدى به جرم قتل دلير احمدى در دادگاه سنندج به اجرا در آيد . ساعت ٤ صبح جمع كثيرى از مردم شهر همراه خانواده دلير احمدى در زندان سنندج حضور يافتند . مادر دلير در حضور حاضرين و مقامات قضايي و زندان قبل از اجراى حكم طناب را از گردن رشاد رشيدى در آورده و مانع اعدام او شد. 

اين عمل انسانى خانواده احمدى و تلاش روزهاى اخير جوانان و مردم سنندج در فضاى سياسى ايران و خارج از ايران مايه مسرت و شادمانى افكار عمومى شد . اين عمل خلاف جريان و جلوگيرى از برپايي چوبه دار اعدام كه در سايه نكبت جمهورى اسلامى بر سر هر كوچه و ميدانى مدام قربانى مى گيرد ، مى تواند به يك دستاورد باارزش انسانى عليه اعدام و برچيدن اين بساط ضد انسانى تبديل شود . 

اعدام در هيچ جا و بطريق أولى در جامعه تحت حاكميت جمهورى اسلامى هيچگاه وسيله دادخواهى و عدالت نبوده است . جمهورى اسلامى از يك طرف بعنوان حكومتى كه تمام امكانات مادى جامعه را در اختيار خود گرفته است ، نه تنها نتوانسته ونخواسته است عليه مصائب اجتماعى از قبيل ، قتل و خشونت ، فحشا و اعتياد و.... قدمى بردارد ، بلكه بر عكس با رواج دادن آنها و باب كردن اعدام سعى در مرعوب كردن جامعه اى دارد كه لبريز از تنفر از او است .

كليد پايان دادن به اين توحش ، و رويارويي با عادت دادن جامعه به باز شدن هر روز ه چشمانشان به چوبه هاى دار در ميدان و أماكن عمومى ، كار مردم انساندوست و عدالتخواه است . تكرار تحرك اجتماعى نمونه سنندج براى جلوگيرى از هر نوع اعدامى در بقيه شهرها شدنى است ، بشرط اينكه جوانان و انسانهاى آزاديخواه و مخالف اعدام پا پيش بگذارند . سنندج اولين نمونه نيست و قطعا آخرين هم نخواهد بود . اما مقابله با عمل شنيع اعدام بايد از حد موردى و اينجا و آنجا به حركتى سازمانده و علنى تبديل شود . جامعه كردستان و ايران اين قدرت و تمايل انسانى را در ناصييه خود دارد . 

كميته كردستان حزب حكمتيست ضمن همدردى با خانواده دلير احمدى به اين اقدام انسانى وعظيم آنها ارج مى گذارد . ما همچنين دست جوانان و مردم مبارز و انقلابى سنندج و تك تك فعالين اين اقدام انسانى را كه با دلسوزى و پيگيرى به نجات جان يك انسان كمك كردند بگرمى مى فشاريم . بى گمان اين نوعدوستى و احساس مسؤليت انسانى در كاهش درد و غم خانواده دلير احمدى مؤثر خواهد بود .

كميته كردستان حزب حكمتيست 

٢ شهريور ١٣٩٥