»»
کمونیسم سیاسی یا بور: رفیق حمید تقوایی در سمیناری تحت عنوان "ح
حباب "رفراندوم و انت:  روحانی و ۱۵ نفر از کنشگران مدنی در بیست
خطر سرنگونی و اتحاد : ما بارها از جوانب مختلف در مورد لاینحل ب
نابود باد حکومت آپار:  میزانِ حُرمت و آزادی بشر در دنیای امروز
در ۸ مارس علیه رژیم :  به ۸ مارس روز جهانی زن نزدیک میشویم در
فائزه هاشمی، دیر بید: فائزه هاشمی هم در مقابل موج اعتراض ضد اس
در باره سرکوب وحشیان:  سرکوب دروایش گُنابادی، وابستگان مذهب به
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد!

روزهای نهم و دهم مرداد  ۱۳۹۵ برابربا ۳۰ و ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست با حضور اکثریت اعضای دفتر سیاسی برگزار شد. دستورهای نشست که تصویب و مورد بررسی قرار گرفتند، عبارت بودند از: 

 

1- گزارش 

2- بررسی فعالیت حزب در داخل و پروژە ما

3- گارد آزادی و طرح چند پیشنهاد 

4- اقدامات نظامی حزب دمکرات کردستان ایران و مباحث پیرامون آن

5- آرایش و سازمان رهبری حزب  

6- تدارک سیاسی پلنوم ٣٤

7- قرار و قطعنامەها

8- انتخابات

در دستور اول نشست رئیس دفتر سیاسی و دبیران کمیته های اصلی حزب گزارش خود را ارائه کردند. به سئوالات مطرح شده حول گزارشات پاسخ داده شد. سپس رفقای حاضر در جلسه حول گزارشات و فعالیتهای حزب در فاصله دو نشست نقطه نظرات خود را مطرح کرده و بحث و تبادل نظر جدی صورت گرفت. 

نشست دفتر سیاسی دیگر دستورهای جلسه را با فرصت کافی مورد بررسی قرار داد و در مورد هر کدام تصمیمات لازم را اتخاذ کرد. در راستای تدارک سیاسی هر چه بهتر پلنوم ۳۴ دستورها، و سمینارهای  پیشنهادی دفتر سیاسی تصویب و از قبل به اطلاع اعضای کمیته  مرکزی خواهد رسید. 

پایان بخش نشست دفتر سیاسی انتخابات بود. در این بخش ابتدا رحمان حسین زاده برای پست رئیس دفتر سیاسی کاندید شد و به اتفاق آرای حاضرین انتخاب شد. سپس دیگر کاندیداهای عضویت در هیئت اجرایی دفتر سیاسی نیز به اتفاق آرای حاضرین در نشست انتخاب شدند. هیئت اجرایی پنج نفره منتخب دفتر سیاسی عبارتند از رفقا ناصر مرادی، عبدالله دارابی، سیاوش دانشور، فاتح شیخ و رحمان حسین زاده. 

 

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

 

مرداد  ۱۳۹۵ - ژوئیه  ۲۰۱۶