»»
کینه و خشم سرمایه دا:  بیشتر از دو هفته است که محمود صالحی از
امنیت - سیوان كریمی:  بعد از حمله دولت آمریكا و ناتو به عراق
اتحاد و همبستگی رمز :  یک شنبه دوازدهم نوامبر امسال ساعت نه شب
کنفدراسیون اتحادیه ه: به: وزارت امور خارجه فدرال سوئیسسفارت جم
نامه اعتراضی اتحادیه:  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷، ژنو به جناب حسن روحانی
در باره ضرورت گسترش :  حاکمیت سرمایه بر تولید و منابع طبیعی جه
قرار مصوبه کنگره هشت:  الف- بر بستر تداوم حاکمیت ننگین جمهوری
به تحقق انقلاب کارگر: طبق موازین سازمانی، به طور روتین، کنگره
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک

اطلاعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در رابطه با اعتراض جوانان شهر مريوان به ممنوعيت دوچرخه سوارى زنان در اين شهر

 

بدنبال اعتراض و در گيرى روزهاى گذشته بين جوانان و نيروهاى انتظامى در شهر مريوان بر سر ممنوعيت دوچرخه سوارى زنان ، امام جمعه مرتجع اين  شهر اعلام كرده است كه دوچرخه سوارى زنان "گناه " است و از نيروهاى انتظامى خواسته است كه همچنان مانع دوچرخه سوارى زنان در اين شهر بشوند .

 مقامات رژيم كه نبايد مبارزات دليرانه زنان سرخپوش در مريوان در دفاع از كرامت و شخصيت خود را فراموش كرده باشند ، بلا فاصله با عكس العمل جوانان اين شهر روبرو شدند . امروز سه شنبه ١٢ مرداد در اعتراض  به اين اظهار و تصميم ارتجاعى ، جمعى از جوانان دختر و پسر شهر مريوان عليرغم تهديد نيروهاى سركوبگر و در اعتراض به اين تصميم زن ستيزانه امام جمعه و مقامات رژيم ، همراه دوچرخه هايشان از درياچه زريبار تا مركز شهر مريوان دست به راهپيمايي زدند . 

مسؤلين رژيم درجواب مردم معترض به اين عمل  ارتجاعى ، اذيت و آزار زنان توسط مردان و سرنشينان ماشينهاى مسير درياچه زريبار را بهانه اين تصميم قلمدادكرده و از زنان خواسته اند در " پارك بانوان " به ورزش و دوچرخه سوارى بپردازند . رژيم جنايتكار اسلامى يك رژيم ضد زن و ضد آزادى است . اين رژيم مذهبى مسؤل زن آزارى سيستماتيك و سنگسار و خودكشى و اسيد پاشى وتحميل مداوم فشار روحى و جسمى برزنان است . نه تنها زن آزارى زنان دوچرخه سوار مريوان ، بلكه ناموس پرستى و خود سوزى بى انتها و پس راندن زنان بعنوان شهروندان درجه دوم جامعه از ثمرات ٣٧ سال حكومت ننگين شريعت اسلامى است . 

زنان و مردان مبارز شهر مريوان !

جوانان آزاده ! 

شما در سالهاى نه چندان دور در مقابل قتلهاى ناموسى در منطقه، تجمع اعتراضى و جسورانه و باشكوه برگزار كرديد ، شما درمقابل تحقير خود و لباس زنانه ، با پوشيدن لباس سرخ و رژه درخيابان هاى مريوان از حرمت وكرامت خود به دفاع برخاستيد ومورد پشتيبانى وسيع قرار گرفتيد . اين بار هم اين تعرض آشكار به حقوق زنان را نبايد قبول كنيد . همانطور كه در اعتراض امروز نشان داديد با ادامه ودفاع از دوچرخه سوارى زنان اين حكم ارتجاعى را عملا بشكنيد و زير پا له كنيد . مردان ناموس پرست و كسانى را كه آگاهانه يا نا آگاهانه با اذيت و آزار زنان دوچرخه سوار ، آب به آسياب جمهورى اسلامى مى ريزند گوشمالى بدهيد . زنان براى ورزش و دوچرخه سوارى نبايد در "پارك بانوان " زندانى شوند . محدود كردن دوچرخه سوارى زنان به داخل پارك تحقير آميز و غير قابل قبول است . بار ديگر امام جمعه مرتجع و مجريان حكومتش را از اين تعرض به زنان پشيمان كنيد . 

كميته كردستان حزب حكمتيست ضمن پشتيبانى از اعتراض برحق جوانان ، از تمامى مردم آزاديخواه و عدالت طلب مى خواهد در مقابل اين زورگويي آشكار در حق زنان بايستند . 

كميته كردستان حزب حكمتيست 

١٢ مرداد 1395