»»
تهدیدات نظامی و لشکر:  دولت فاشیت ترکیه از شب پنجشنبه ۱۸ ژانوی
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
بیانیه احزاب و سازما:  خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهید
اخبار و گزارشات کارگ:  زنده باد یاد کارگران وآتش نان جان باخته
اهمیت اعتصابات کارگر:  چندین رویداد جنبش کارگری ایران طی ماهها
رضا رخشان و سقوط تا :  اعتراضات اخیر چند هفته گذشته جامعه ایرا
اصلاحات، رفراندوم، س:  جنبش اعتراضی مردم در سه هفته اخیر خواست
دیماە ٩٦، دە روزی کە:  جامعە ایران ٣٩ سالە تشنە آزادی، برابری
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
دست مریزاد! لطفا مقا: محمود جان، ایمیلت را نداشتم در نتیجه فکر
اخبار و گزارشات کارگ:  - پرداخت یا وعده پرداخت قطره چکانی مطال
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب کارگران سد شفارود دهمین روزرا پ
سخن رانی اسماعیل بخش: سخن رانی اسماعیل بخشی -کنترل کارگری بر ک
اعلامیه حزب حکمتیست،:  خیزش انقلابی ده روزه مردم ایران جمهوری
رژیم اسلامی همه چیزش: رژیم اسلامی همه چیزش را در خیابانهای سرا
اطلاعيه كميته كردستا:  در جريان اعتراضات و نارضايتي هاي مردم س

اطلاعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در رابطه با اعتراض جوانان شهر مريوان به ممنوعيت دوچرخه سوارى زنان در اين شهر

 

بدنبال اعتراض و در گيرى روزهاى گذشته بين جوانان و نيروهاى انتظامى در شهر مريوان بر سر ممنوعيت دوچرخه سوارى زنان ، امام جمعه مرتجع اين  شهر اعلام كرده است كه دوچرخه سوارى زنان "گناه " است و از نيروهاى انتظامى خواسته است كه همچنان مانع دوچرخه سوارى زنان در اين شهر بشوند .

 مقامات رژيم كه نبايد مبارزات دليرانه زنان سرخپوش در مريوان در دفاع از كرامت و شخصيت خود را فراموش كرده باشند ، بلا فاصله با عكس العمل جوانان اين شهر روبرو شدند . امروز سه شنبه ١٢ مرداد در اعتراض  به اين اظهار و تصميم ارتجاعى ، جمعى از جوانان دختر و پسر شهر مريوان عليرغم تهديد نيروهاى سركوبگر و در اعتراض به اين تصميم زن ستيزانه امام جمعه و مقامات رژيم ، همراه دوچرخه هايشان از درياچه زريبار تا مركز شهر مريوان دست به راهپيمايي زدند . 

مسؤلين رژيم درجواب مردم معترض به اين عمل  ارتجاعى ، اذيت و آزار زنان توسط مردان و سرنشينان ماشينهاى مسير درياچه زريبار را بهانه اين تصميم قلمدادكرده و از زنان خواسته اند در " پارك بانوان " به ورزش و دوچرخه سوارى بپردازند . رژيم جنايتكار اسلامى يك رژيم ضد زن و ضد آزادى است . اين رژيم مذهبى مسؤل زن آزارى سيستماتيك و سنگسار و خودكشى و اسيد پاشى وتحميل مداوم فشار روحى و جسمى برزنان است . نه تنها زن آزارى زنان دوچرخه سوار مريوان ، بلكه ناموس پرستى و خود سوزى بى انتها و پس راندن زنان بعنوان شهروندان درجه دوم جامعه از ثمرات ٣٧ سال حكومت ننگين شريعت اسلامى است . 

زنان و مردان مبارز شهر مريوان !

جوانان آزاده ! 

شما در سالهاى نه چندان دور در مقابل قتلهاى ناموسى در منطقه، تجمع اعتراضى و جسورانه و باشكوه برگزار كرديد ، شما درمقابل تحقير خود و لباس زنانه ، با پوشيدن لباس سرخ و رژه درخيابان هاى مريوان از حرمت وكرامت خود به دفاع برخاستيد ومورد پشتيبانى وسيع قرار گرفتيد . اين بار هم اين تعرض آشكار به حقوق زنان را نبايد قبول كنيد . همانطور كه در اعتراض امروز نشان داديد با ادامه ودفاع از دوچرخه سوارى زنان اين حكم ارتجاعى را عملا بشكنيد و زير پا له كنيد . مردان ناموس پرست و كسانى را كه آگاهانه يا نا آگاهانه با اذيت و آزار زنان دوچرخه سوار ، آب به آسياب جمهورى اسلامى مى ريزند گوشمالى بدهيد . زنان براى ورزش و دوچرخه سوارى نبايد در "پارك بانوان " زندانى شوند . محدود كردن دوچرخه سوارى زنان به داخل پارك تحقير آميز و غير قابل قبول است . بار ديگر امام جمعه مرتجع و مجريان حكومتش را از اين تعرض به زنان پشيمان كنيد . 

كميته كردستان حزب حكمتيست ضمن پشتيبانى از اعتراض برحق جوانان ، از تمامى مردم آزاديخواه و عدالت طلب مى خواهد در مقابل اين زورگويي آشكار در حق زنان بايستند . 

كميته كردستان حزب حكمتيست 

١٢ مرداد 1395