»»
کینه و خشم سرمایه دا:  بیشتر از دو هفته است که محمود صالحی از
امنیت - سیوان كریمی:  بعد از حمله دولت آمریكا و ناتو به عراق
اتحاد و همبستگی رمز :  یک شنبه دوازدهم نوامبر امسال ساعت نه شب
کنفدراسیون اتحادیه ه: به: وزارت امور خارجه فدرال سوئیسسفارت جم
نامه اعتراضی اتحادیه:  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷، ژنو به جناب حسن روحانی
در باره ضرورت گسترش :  حاکمیت سرمایه بر تولید و منابع طبیعی جه
قرار مصوبه کنگره هشت:  الف- بر بستر تداوم حاکمیت ننگین جمهوری
به تحقق انقلاب کارگر: طبق موازین سازمانی، به طور روتین، کنگره
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک

در باره وقایع تروریستی اخیر، پاسخ تروریسم در دست مردم آزادیخواه است - اعلامیه حزب حکمتیست

تشدید تقابل تروریستی جهان را بشدت ناامن کرده است. ما امروز با وضعیتی روبرو هستیم که کسی نمیداند صبح که از منزل بیرون میرود آیا عصر سالم به منزل برمیگردد؟ همه جا از کودکستان و مدرسه و بیمارستان تا مرکز خرید و استادیوم و دیسکو و رستوران و کافی شاب به هدف ترور کور و قتل عام تبدیل شده است. در این جنگ کثیف عادی ترین مردم عادی، کسانی که هیچ منفعتی در جدال ارتجاعی تروریستی ندارند، هدف قرار گرفته اند. در دو هفته اخیر، اجتماع و تظاهرات موسوم به روشنائی در میدان دهمزنگ کابل با سه انفجار بخون کشیده شد و حداقل ۸۰ نفر کشته و ۲۳۰ نفر زخمی شدند. دو انفجار در دو محله شهر قامیشلو در منطقه کرد نشین سوریه ۳۴ نفر کشته و ۱۴۳ نفر زخمی بجای گذاشت. در چند شهر آلمان عملیاتهای تروریستی تعدادی دیگر از شهروندان را در مرکز خرید و خیابان قربانی خود کرد. در ژاپن دستکم نه نفر از بیمارانی که در یک مرکز نگهداری معلولین بستری بودند با چاقو به قتل رسیدند. کمی قبلتر در استانبول و بغداد صدها نفر قربانی ترور کور اسلامی شدند. در کنار تروریستهای اسلامی و عملیات فاشیست ها علیه شهروندان موسوم به غیر اروپائی، تروریستهای دولتی از ائتلاف به رهبری آمریکا تا روسیه و کشورهای مرتجع منطقه مانند عربستان و ترکیه و جمهوری اسلامی و دیگران هر روز جنایت میکنند و دستجمعی بر طبل توخالی "مبارزه بر علیه تروریسم" میکوبند. 

 

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست ضمن همدردی با قربانیان ترورهای اخیر و بستگان آنها در کابل و قامیشلو و استانبول و بغداد و هرگوشه جهان و ضمن تاکید مجدد بر این حقیقت که بانی این ترور و توحش و شکلگیری انواع دستجات تروریستی اسلامی و غیر اسلامی در درجه اول آمریکا و موئتلفین اروپائی و منطقه ای آنها هستند، اعلام میکند که پایان دادن به تروریسم کار دولتهای تروریست نیست. مادام که شهروندان پیشرو جهان و در راس آنها طبقه کارگر علیه اردوهای تروریستی بطور سازمانیافته و قدرتمند با یک پلاتفرم روشن و آزادیخواهانه بمیدان نیامده است، راهی جز ادامه توحش دولتهای تروریست و جریانات ترویستی وابسته به این یا آن بلوک جهانی متصور نیست. حزب حکمتیست طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و پیشرو جهان را فرامیخواند که برای تقابل با تروریسم اسلامی و دولتی و ایجاد یک صف قدرتمند بین المللی علیه ترور و تحجر بمیدان بیایند. ما بعنوان یک جریان کمونیستی مخالف تروریسم اسلامی و غیر اسلامی و تروریسم دولتی، به سهم خود برای ایجاد این صف تلاش میکنیم. پایان دادن به تروریسم کار بشریتی است که منفعتی در اهداف دولتهای تروریست و دستجات اسلامی و غیر اسلامی تروریستی ندارد.

 

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

۸ مرداد ۱۳۹۵ – ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶