»»
تهدیدات نظامی و لشکر:  دولت فاشیت ترکیه از شب پنجشنبه ۱۸ ژانوی
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
بیانیه احزاب و سازما:  خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهید
اخبار و گزارشات کارگ:  زنده باد یاد کارگران وآتش نان جان باخته
اهمیت اعتصابات کارگر:  چندین رویداد جنبش کارگری ایران طی ماهها
رضا رخشان و سقوط تا :  اعتراضات اخیر چند هفته گذشته جامعه ایرا
اصلاحات، رفراندوم، س:  جنبش اعتراضی مردم در سه هفته اخیر خواست
دیماە ٩٦، دە روزی کە:  جامعە ایران ٣٩ سالە تشنە آزادی، برابری
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
دست مریزاد! لطفا مقا: محمود جان، ایمیلت را نداشتم در نتیجه فکر
اخبار و گزارشات کارگ:  - پرداخت یا وعده پرداخت قطره چکانی مطال
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب کارگران سد شفارود دهمین روزرا پ
سخن رانی اسماعیل بخش: سخن رانی اسماعیل بخشی -کنترل کارگری بر ک
اعلامیه حزب حکمتیست،:  خیزش انقلابی ده روزه مردم ایران جمهوری
رژیم اسلامی همه چیزش: رژیم اسلامی همه چیزش را در خیابانهای سرا
اطلاعيه كميته كردستا:  در جريان اعتراضات و نارضايتي هاي مردم س

مناسبات جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب بقای "نظام" کلید نرمش جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا - بیانیه پلنوم 28 حزب حکمتیست

 

انتشار مجدد یک سند مهم:

یکسال از برجام گذشت و اکنون همگی پیامدها و نتایج آن را تجربه کرده اند. سه سال پیش درست یک ماه قبل از آغاز مذاکرات هیئت تعیین شده دولت روحانی با نمایندگان پنج به اضافه یک،  حزب ما در پلنوم 28 خود در ماه اکتبر 2013 این پدیده را بررسی و سند زیر را به تصویب رساند. این سند همانوقت با دقت روندهای پیش رو و از آن مهمتر استنتاجات بسیار روشنی را از آن روند  به دست داده. اکنون صحت این خط مشی درست حزب ما در تجربه، واقعیت خود را به محک گذاشته است. مطالعه مجدد این سند را به خوانندگان و همه علاقمندان توصیه میکنم. 

سربیر نشریه کمونیست هفتگی

 

بیانیه پلنوم 28 حزب حکمتیست در باره

مناسبات جمهوری اسلامی  با آمریکا و غرب 

بقای "نظام" کلید نرمش جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا

دور جدیدی از دیپلماسی میان دولتهای جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب آغاز شده است. بر خلاف پروپاگاند مدیای غربی و دو طرف، بروز این روند نه حاصل مستقیم سر کار آمدن روحانی و دولت او،بلکه نتیجه مولفه های پایه ای تری است که این سیاست جمهوری اسلامی را درقبال غرب و آمریکا ناگزیر کرده و حسن روحانی و دولت او خود حاصل این مولفه هاست و در جواب به اجرای این تغییرسیاست در قبال غرب سربرآورده است.   

علل چرخش  جمهوری اسلامی در قبال آمریکا 

جمهوری اسلامی در بطن تحولات جهانی و منطقه ای که به زیانش چرخیده و زیر فشار بحران اقتصادی و معضلات سیاسی و اجتماعی سنگینی که گریبانش را گرفته، ناگزیر از اتخاذ مسیر نرمش  با آمریکا شده است. بحران اقتصادی حاد و شکست پشت سرهم برنامه های اقتصادی "نظام" از دولتهای رفسنجانی و خاتمی تا احمدی نژاد، اثرات تحریمهای اقتصادی غرب و نگرانی از انفجار اجتماعی مردم به تنگ آمده از مصائب اقتصادی، اجتماعی جاری در ایران بر بطن اثرات انزوای بین المللی، موقعیت ضعیف شده منطقه ای به دنبال تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه مجموعه فاکتورهایی است که راس هرم قدرت جمهوری اسلامی را به اتخاذ سیاست و رویه جدید در مقابل آمریکا و غرب ناچار کرده است. در پرتو این تحولات جمهوری اسلامی و خامنه ای، عقب نشینی خود را زیر لوای "نرمش قهرمانانه" در قبال غرب پذیرفته و این علت اصلی روند جدید در سیاست جمهوری اسلامی است.   

اهداف طرفین 

هدف سرراست جمهوری اسلامی، گرفتن ضمانت بقای خود از دولتهای غربی است. این مسئله را از کانال پایان گرفتن تحریمهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی و گشایش روابط اقتصادی سیاسی با قدرتهای سرمایه غربی تعقیب میکند. اما در مقابل این مطالبات جمهوری اسلامی با شرط و شروط آمریکا و دولتهای غربی روبرو است. کشمکش هسته ای، بهانه و اسم رمزی است که  زیر آن آمریکا و غرب اجرای مجموعه ای از شروط خود را از جمهوری اسلامی میطلبند. آنها جمهوری اسلامی رام شده در چارچوب سیاستهای جهانی و منطقه ای خود را خواستارند. در این چارچوب جمهوری اسلامی باید به تخاصمات ضد آمریکایی و ضد غربی، به دخالتهایش در سوریه، عراق، لبنان و افغانستان و دیگر کشورهای منطقه پایان دهد. با پروسه سازش اسرائیل و فلسطین موافقت کند و به حمایت از حزب الله پایان دهد و نهایتا نظارت  آژانس بین المللی اتمی بر  مراکز هسته ای خود را بپذیرد.               

پیامدهای آن

پیامدهای چنین روندی چند جانبه و چند وجهی است. از جمله 

الف – تناقضات جمهوری اسلامی : برای جمهوری اسلامی که بیش از سه دهه هویت سیاسی خود را در تقابل با غرب و آمریکا  تعریف کرده است، پیمودن این روند بسیار سخت و پیچیده و مخاطره آمیز است. هرگامی که برمیدارد با عواقب سیاسی و اجتماعی جدی روبرو است. قبول موقعیت رام شده در مقابل غرب، با تنش های حاد درونی و تشدید شکاف جناحهای جمهوری اسلامی روبرواست. هم اکنون خط و نشان کشیدن جناح افراطی جمهوری اسلامی برای دولت "اعتدال" روحانی و خط مشی امثال رفسنجانی در قبال آمریکا و غرب از پیامدهای این روند است.

ب- مردم و پروسه توافق احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا: 

جمهوری اسلامی در هراس از اعتراض اجتماعی مردم هر درجه سازش و تمکین خود را در مقابل آمریکا و غرب با تشدید فشار و سرکوبگری سیاسی و اعمال کنترل بیشتر بر جامعه جبران میکند. اما پیشبرد این سیاست برای جمهوری اسلامی به آسانی ممکن نیست. زیرا هر گام نرمش و تمکین رژیم در مقابل غرب قدر قدرتی این رژیم را در مقابل دید مردم زیر سئوال میبرد. به علاوه در این پروسه در صورت کاهش تحریمهای اقتصادی و پایان فضا سازی جنگی علاوه بر اینکه میتواند موجب کاهش فشار شرایط معیشتی و فضای امن تر زندگی شود، مهمتر از آن اهرمهای فریب و مانور را از دست جمهوری اسلامی میگیرد. کارگران و مردم حق طلب امکان و فرصت پیگیری و تحمیل مطالبات و خواسته های خود را پیدا میکنند. مردم در مقابل خود، جمهوری اسلامی ضعیف شده تر و شکننده تر را می بینند. به شرطی که خودآگاهی، سازمانیافتگی و اتحاد و تشکل و تحزب کمونیستی کارگران و مردم آزادیخواه در صحنه جدال سیاسی و طبقاتی تامین شده باشد، میتوان از این موقعیت و تناقضات جمهوری اسلامی به نفع جبهه کارگر و مردم زحمتکش استفاده کرد . این اوضاع میتواند به گسترش اعتراض برای بهبود شرایط کار و زندگی و در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود. 

 سیاست حزب حکمتیست: 

حزب حکمتیست در مقابل روند جاری و توافق احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب اعلام میکند. 

1- هر درجه بهبود روابط و "عادی سازی" مناسبات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا با مخالفت ما به عنوان یک جریان انقلابی سرنگونی طلب روبرو نمیشود.  بر خلاف پروپاگاند طرفین و نیروهای اپوزیسیون حامی هر کدام ازآنها، نه خصومت و دشمنی تاکنونی جمهوری اسلامی و آمریکا و نه نزدیکی و توافق احتمالی آینده آنها کوچکترین ربطی به منافع کارگران و مردم و صف آزادیخواهی و حق طلبی در آن جامعه نداشته و ندارد. به همان نسبت که ادعای "ضد آمریکایی گری"  جمهوری اسلامی دروغین و ریاکارانه بوده ادعای دفاع از "حقوق بشرو آزادی" مردم ایران توسط آمریکا و غرب هم غیره واقعی است. اینها عناوین و پروژه های ضد مردمی بوده که دولتهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سه دهه اخیر اهداف  ضد انسانی خود را از کانال آن  پیش برده اند.

2- ما همواره خواهان پایان یافتن تحریمهای اقتصادی و اثرات ضد انسانی آن بوده و هستیم. در عین حال اعلام میکنیم که پایان تحریمها  مترادف با پایان فقر و بیکاری و گرسنگی و ریاضت کشی اقتصادی تحمیل شده بر کارگران و مردم نخواهد بود. هر ذره بهبود شرایط کار و معیشت و پایان دادن به وضع موجود، تنها و تنها حاصل مبارزات طبقه کارگر و مردم معترض و پی گیری متحدانه و سازمان یافته  مطالبات اقتصادی و سیاسی شان است.  

3- در چارچوب توافق احتمالی آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی، هرگونه تلاش قدرتهای جهانی و کشورهای غربی و طرفداران آنها در اپوزیسیون برای بزک کردن چهره جمهوری اسلامی و تحمیل  این رژیم هار ضد انسانی به نام "دولت معتدل برآمده از رای مردم ایران" به مردم را وسیعا باید رسوا و خنثی کرد. حزب حکمتیست با همان شدت که خواهان پایان تحریم اقتصادی ایران و کوتاه شدن دست قدرتهای جهانی  در تحولات ایران است، با همان شدت و بیشتر خواهان سرنگونی فوری جمهوری اسلامی است. 

4- دیپلماسی جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب به هر جا بکشد، ناسازگاری سیاسی و اجتماعی این رژیم با جامعه ایران یک واقعیت مسلم است. جمهوری اسلامی یک استبداد سیاسی متکی به استثمار شدید نیروی کار ارزان و سرکوب عریان شهروندان است. خودآگاهی و روشن بینی کارگری و سوسیالیستی، اتحاد و تشکل و سازمانیافتگی مبارزات کارگران، زنان، جوانان و مردم معترض نقش تعیین کننده ای در عقب راندن جمهوری اسلامی و تغییر تناسب قوا در راستای پیروزی صف آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه خواهد داشت. این اوضاع را با همه پیچید گیهایش و با چشمان باز باید دید و دخالتگری کمونیستی و اجتماعی را تضمین کرد. 

5- حزب حکمتیست برای گسترش مبارزات کارگرى و اعتراضات مردمى عليه کليت جمهوری اسلامى تلاش میکند. برای تغییر تناسب قوا و ایجاد گشايش سياسى با اتکا به نیروی مبارزه طبقه کارگر و توده مردم میکوشد. حزب حکمتیست در این پروسه اپوزیسیون پرورژیمی حامی مضحکه "اسلام معتدل "و اپوزیسیون پرو غربی را قاطعانه افشاء و منزوى خواهد کرد. حزب حکمتیست در صف مقدم مبارزات کارگران و مردم بیش از پیش بر برافراشتن پرچم مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی و مبارزه قاطع برای سرنگونی جمهوری اسلامی پافشاری میکند. ما رهبران کارگری ، زنان و جوانان و همه آزادیخواهان و برابری طلبان را برای تحقق این امر به صفوف حزب حکمتیست فرا میخوانیم. 

اکتبر2013  

***