»»
تهدیدات نظامی و لشکر:  دولت فاشیت ترکیه از شب پنجشنبه ۱۸ ژانوی
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
بیانیه احزاب و سازما:  خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهید
اخبار و گزارشات کارگ:  زنده باد یاد کارگران وآتش نان جان باخته
اهمیت اعتصابات کارگر:  چندین رویداد جنبش کارگری ایران طی ماهها
رضا رخشان و سقوط تا :  اعتراضات اخیر چند هفته گذشته جامعه ایرا
اصلاحات، رفراندوم، س:  جنبش اعتراضی مردم در سه هفته اخیر خواست
دیماە ٩٦، دە روزی کە:  جامعە ایران ٣٩ سالە تشنە آزادی، برابری
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
دست مریزاد! لطفا مقا: محمود جان، ایمیلت را نداشتم در نتیجه فکر
اخبار و گزارشات کارگ:  - پرداخت یا وعده پرداخت قطره چکانی مطال
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب کارگران سد شفارود دهمین روزرا پ
سخن رانی اسماعیل بخش: سخن رانی اسماعیل بخشی -کنترل کارگری بر ک
اعلامیه حزب حکمتیست،:  خیزش انقلابی ده روزه مردم ایران جمهوری
رژیم اسلامی همه چیزش: رژیم اسلامی همه چیزش را در خیابانهای سرا
اطلاعيه كميته كردستا:  در جريان اعتراضات و نارضايتي هاي مردم س

اعلاميه كميته كردستان حزب حكمتيست درمورد دستگيريهاى اخير در شهرهاى كردستان

طى هفته هاى گذشته مقامات اطلاعاتى و امنیتی رژيم درشهرهاى كردستان و بويژه شهر سنندج بارديگر اقدام به دستگيرى فعالين كارگرى و اجتماعى از جمله "مظفر صالح نيا" عضو هيىت مديره اتحاديه آزاد كارگران و "هاشم رستمي"  فعال كارگري نموده اند. اين دور تكرارى و بی نتیجه از تهديد، احضار و دستگیری كه سياست هميشگى سركوبگران رژيم اسلامى در كردستان و ایران است نشان از ضعف و استیصال صاحبان قدرت از مهار و سرکوب نارضایتیهای عمومی بر علیه وضعیت موجود است و با به بند کشیدن صدای آزادیخواهی و برابری طلبی ، تنفر و انزجار جامعه از خود را دو چندان می نمایند.

 

رژيمى كه امنيت آن با هر صداى اعتراض و انتقاد كارگر حق طلب و جوان آزاديخواه  به خطر مى افتد ، عیان و مشخص است که دارای هیچگونه پایگاه و مشروعیتی در میان مردم و طبقه کارگر و زحمتکش در کردستان نیست و تنها بوسیله مشت آهنین سرکوب ، شکنجه زندان و اعدام سعی در نگاه داشتن و افزودن به عمر حاکمیت ننگین و سراپا جنایت و خونبارش است.

 

عمر ۳۷ ساله رژیم جمهوری اسلامی در کردستان نشان دهنده سرکوب سیستماتیک و هدفمند جامعه و هرگونه صدای اعتراض و نارضایتی است. منتسب نمودن  مردم ناراضى و دستگير شدگان به احزاب و سازمانهاى مخالف رژيم ، يك حربه بى مايه جنايتكاران براى مرعوب كردن جامعه  است .  اما اين ابزار سركوب و تهديد و بازداشت ديگر كارايي خود را از دست داده است . به شهادت ٣٧ سال قتل و كشتار و زندان و شكنجه رژيم در كردستان ، اين سياست نتوانسته است آتش خشم ونفرت مردم كردستان درمقابل جمهورى اسلامى را فرو نشاند و چه بسا بر خشم و کینه مردم نسبت به رژیم افزوده و سیاه چالهای قرون وسطایی جمهوری اسلامی را هم تبدیل به میدانی دیگر از مبارزه نموده است.

 

كارگران ، مردم زحمتكش كردستان !

جمهورى اسلامى خود عامل اصلى ناامنى در جامعه است . ٣٧ سال حاکمیت ننگین این حافظان منافع سرمایه جز فقر، بیکاری ، اعتیاد ،فحشا هیچگونه دستاورد دیگری برای کارگران و زحمتکشان در کردستان بهمراه نیاورده است.عليرغم امكانات وسيع سركوبگرانه و توازن قواى بشدت نامساعد، جمهورى اسلامى هنوز از تحرك هر جوان و دادخواهى هر فعال كارگرى سراسيمه شده و دست به بازداشت و تهديد و ارعاب مى زند . اين نشانه شكست سياست سركوب در كردستان و ترس و وحشت از نیروی مردم متحد در براندازی این نظام  متوحش سرمایه سالار است . نبايد بيش از اين به جمهورى اسلامى اجازه داد كه چنين افسارگسيخته زندگى عادى معترضين را با زندان و سوق دادن به اعتصاب غذا و اجبار در ترك محل زندگى ، به نابودى بكشاند.

 صدای آزادیخواهی و برابری طلبی را نمی تواند در بند نمود متحدانه عليه موج جديد بگير وببند و دستگيريهاى اخير بايستيد و به هر شيوه كه برايتان ممكن است در محلهای کار و زیست صداى اعتراض خود به اين اقدام سركوبگرانه جمهورى اسلامى و حمایت از زندانیان سیاسی  را بلند كنيد.

 

كميته كردستان حزب حكمتيست 

٢٣ ژوئن 2016