»»
کمونیسم سیاسی یا بور: رفیق حمید تقوایی در سمیناری تحت عنوان "ح
حباب "رفراندوم و انت:  روحانی و ۱۵ نفر از کنشگران مدنی در بیست
خطر سرنگونی و اتحاد : ما بارها از جوانب مختلف در مورد لاینحل ب
نابود باد حکومت آپار:  میزانِ حُرمت و آزادی بشر در دنیای امروز
در ۸ مارس علیه رژیم :  به ۸ مارس روز جهانی زن نزدیک میشویم در
فائزه هاشمی، دیر بید: فائزه هاشمی هم در مقابل موج اعتراض ضد اس
در باره سرکوب وحشیان:  سرکوب دروایش گُنابادی، وابستگان مذهب به
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه

"نه" به سرکوب کارگران "نه" به امنیتی کردن کارخانه ها! گروه اتحاد باز نشستگان

چرا باید محیط های کار و کارخانه ها امنیتی شوند؟ آیا این تنها پاسخ به درخواست حقوق و دستمزد کارگران زحمتکش است!؟

به دنبال تجمعات اعتراضی و اعتصابات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه که فقط خواهان دریافت حقوق های معوقه خود بودند، شاهد هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی به کارخانه و سرکوب و دستگیری کارگران معترض هستیم، و با توجه به این که کارفرمایان در مقابل مشکلات فراوان در سطح جامعه از جمله بیکاری، عدم پرداخت حقوق کارگران و سایر مزدبگیران ازخود سلب مسئولیت می کنند، بنابراین با امنیتی کردن فضای کارخانه این پیام مهم و اساسی را می توان دریافت که: کارگران و زحمتکشان به همراه خانواده هایشان، اگر از تمام امکانات زندگی هم محروم بوده و یا حتی از گرسنگی تلف شوند حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت، زیرا که دولت و وزارت کار فقط در پی حفظ منافع فرادستان و کارفرمایان و سرمایه داران می باشند.

به همین دلیل ما صراحتا اعلام می داریم که:

۱- نیروهای امنیتی و انتظامی باید در اسرع وقت کارخانه را ترک نمایند.
۲- آزادی بدون قید و شرط همگی کارگران بازداشتی بدون هرگونه تعهد و وثیقه.
۳- پرداخت به موقع حقوق کارگران و معوقات آنها.

"گروه اتحاد باز نشستگان"
۹۶/۱۱/۱۸