»»
کمونیسم سیاسی یا بور: رفیق حمید تقوایی در سمیناری تحت عنوان "ح
حباب "رفراندوم و انت:  روحانی و ۱۵ نفر از کنشگران مدنی در بیست
خطر سرنگونی و اتحاد : ما بارها از جوانب مختلف در مورد لاینحل ب
نابود باد حکومت آپار:  میزانِ حُرمت و آزادی بشر در دنیای امروز
در ۸ مارس علیه رژیم :  به ۸ مارس روز جهانی زن نزدیک میشویم در
فائزه هاشمی، دیر بید: فائزه هاشمی هم در مقابل موج اعتراض ضد اس
در باره سرکوب وحشیان:  سرکوب دروایش گُنابادی، وابستگان مذهب به
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

 روزهای شنبه و یکشنبه هفتم و هشتم بهمن ۱۳۹۶ برابر با ۲۷ و ۲۷ ژانویه نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست با شرکت اکثریت اعضای دفتر سیاسی و رفقایی از کمیته مرکزی حزب برگزار شد. دستورهای نشست که تصویب و مورد بررسی قرار گرفتند، عبارت بودند از:

۱- گزارش ۲- جنبش گسترش یافته سرنگونی جمهوری اسلامی، روند تحولات بعدی و چه باید کرد حزب حکمتیست ۳- شعارها و تاکتیکهای حزب ۴- تدارک سیاسی پلنوم ۳۷ کمیته مرکزی ۵- قرار و قطعنامه ها ۶- انتخابات.

نشست حضوری دفتر سیاسی از همان ابتدا تاکید کرد، این نشست لازمست بر جنبش سرنگونی به صحنه آمده و تحولات بزرگ سیاسی این دوره ایران متمرکز شود. به همین اعتبار وقت کمتری به دستورهای روتین اختصاص داده شد. در دستور اول نشست، رئیس دفتر سیاسی خیلی فشرده کارکرد سیاسی و عملی این دوره رهبری را به نشست ارائه کرد. رفقای حاضر در نشست حول گزارشات ارائه شده اظهار نظر کردند.

دستور دوم تحت عنوان: "جنبش گسترش یافته سرنگونی جمهوری اسلامی، روند تحولات بعدی و چه باید کرد حزب حکمتیست" مبحث اصلی نشست دفتر سیاسی بود. این مبحث با فرصت کافی مورد بررسی همه جانبه حاضرین قرار گرفت. نشست دفتر سیاسی پیش بینی دقیق کنگره هشتم حزب در نوامبر ۲۰۱۸ و اسناد مصوب آن را در قبال روند تحولات سیاسی ایران مورد تایید قرار داد. حاضرین در نشست خیزش انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی را بسیار با اهمیت ارزیابی کردند. نقش دگرگون کننده این تحول را نه تنها در ایران، بلکه در سطح خاورمیانه و جهان مورد بررسی قرار دادند. نشست دفتر سیاسی با تاکید بر محتوا و ماهیت چپ گرایانه جنبش عظیم اعتراضی این دوره، اعلام کرد دوره ایفای نقش طبقه کارگر و کمونیسم کارگری در جهت رهبری این تحول انقلابی است. در همین راستا تغییرات لازم در نقشه سیاسی و سازمانی حزب در جهت انطباق با وظایف این دوره بررسی شد. یک سند تصویب و تصمیمات دیگری در راستای پاسخگویی حزب به نیازهای مبارزات سیاسی این دوره اتخاذ شد.

در دستور سوم شعارها و تاکتیکهای حزب مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو بخش مبحث، تبادل نظر جدی صورت گرفت. مشخصا در بخش شعارها اهمیت تبلیغ وسیع شعارهای پایه ای و هویتی حزب، و به علاوه شعارهای سلبی و سیاسی منطبق با اوضاع سیاسی این دوره مورد تایید قرار گرفت.

در دستور تدارک سیاسی پلنوم ۳۷، نشست دفتر سیاسی پیشنهاد کرد، تم اصلی پلنوم آتی به بررسی و نتیجه گیری از جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه این دوره اختصاص یابد. در همین رابطه دستور پیشنهادی دفتر سیاسی برای دبیر کمیته مرکزی ارسال شد.

در دستور انتخابات، ابتدا رفقا جمال کمانگر و رحمان حسین زاده کاندید رئیس دفتر سیاسی شدند. رحمان حسین زاده به عنوان رئیس دفترسیاسی انتخاب شد. برای عضویت در هیئت اجرایی رفقا ناصر مرادی، سیاوش دانشور، عبدالله دارابی و پروین کابلی انتخاب شدند.
دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
بهمن ۱۳۹۶ - ژانویه ۲۰۱۸